โรค “อะโครเมกาลี” ระดับฮอร์โมนในเลือดสูง พบผู้ป่วย 8 ใน ล้านคน พบเร็ว รักษาเร็ว ยิ่งดี

46

โรคอะโครเมกาลี เป็นกลุ่มอาการของโรค ที่เกิดจากภาวะที่มีระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตในเลือดสูงเกินปกติ สาเหตุของโรค มักเกิดจากเนื้องอกเป็นหลัก ซึ่งร้อยละ 90 เกิดที่บริเวณ “ต่อมใต้สมอง”อาการของโรค แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ อาการของโรคซึ่งเกิดจากภาวะที่มีฮอร์โมนเกิน และอีกส่วนหนึ่ง ก็จะเป็นอาการทิ่เกิดจากเนื้องอกไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียง

อาการที่สังเกตได้ ซึ่งเกิดจากภาวะที่มีฮอร์โมนมากเกิน คือ มือ เท้า ใหญ่กว่าปกติ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยน size แหวนและ size รองเท้า  มีใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป จมูกใหญ่ ริมฝีปากหนาขึ้น ผิวหนังหน้าหยาบขึ้น หน้ามัน หนังศีรษะอาจมีลักษณะที่เป็นลอนเพิ่มขึน อวัยวะภายในก็มีการโตขึ้นเช่นกัน เช่น อาจจะมีหัวใจโต ความดันโลหิตสูง มีโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ยาก หรืออาจทำให้เกิดโรคมะเร็งบางอย่างเพิ่มขึ้นได้มากกว่าประชากรปกติ เช่น มะเร็งลำไส้
อาการอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นอาการทิ่เกิดจากเนื้องอกไปกด เบียดอวัยวะข้างเคียง คือเนื้องอกส่วนใหญ่ ซึ่งมักเกิดที่บริเวณต่อมใต้สมองไปกดเบียดอวัยวะสำคัญที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้น ได้แก่ เส้นประสาทตา เส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกตา คนไข้บางส่วนจึงอาจจะมาด้วยอาการ

ผ.ศ.รัชนีวรรณ ขวัญเจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดเผยว่า การรักษาในปัจจุบัน ก็มีเป้าหมายเพื่อควบคุม ระดับฮอร์โมนในเลือด ให้ใกล้เคียงระดับปกติมากที่สุด การผ่าตัด เป็นการรักษามาตราฐานเพื่อที่จะเอาเนื้องอกออกไปให้ได้มากที่สุด “การฉายแสง” และ “การให้ยา” เป็นการรักษาขั้นถัดไป เพื่อช่วยลดระดับของฮอร์โมนในเลือดและช่วยลดขนาดของก้อนเนื้องอกได้ด้วย

ผ.ศ.รัชนีวรรณ ขวัญเจริญ

ปัจจุบันโรคอะโครเมกาลี ถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มโรคที่สามารถใช้สิทธิ์รักษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งก็คือ สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้แล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการสงสัยและคิดว่าเราจะเป็นโรคนี้ แนะนำให้ไปพบแพทย์ตามสิทธิ์รักษาได้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ จะทำให้การรักษาทำได้ยากขึ้น และไม่ได้ผลดี้เท่าที่ควร โรคก็จะกำเริบรุนแรง ทำให้มีข้อแทรกซ้อน มีความพิการเกิดขึ้นได้มาก

ข้อสำคัญของโรคนี้ก็คือ ตรวจพบให้ได้โดยเร็วที่สุด และรักษาให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะทำให้ระดับฮอร์โมนของผู้ป่วยใกล้เคียงกับคนปกติ เพราะฉะนั้นข้อแทรกซ้อนต่างๆ ก็จะลดลงด้วย