ดั๊บเบิ้ล เอ มอบกระดาษ เพื่อผู้พิการทางสายตา

20

ดั๊บเบิ้ล เอ จัดทำโครงการ “กระดาษหน้าที่สาม Double A Bring to Blind” ที่เปิดรับบริจาคกระดาษในสำนักงานที่ใช้แล้วสภาพดี ปฎิทินเก่าจากหน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาล โรงเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสำนักงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบล สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด และยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีนายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบกระดาษในโครงการฯให้กับ นางณัฏฐา มะระกานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ดร.บัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ เป็นผู้รับมอบ