ยูนิซิตี้ ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กอ.อมก๋อย เชียงใหม่

26

นางสาวสิรินทร์ อรรถบดีกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยนักธุรกิจยูนิซิตี้ จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพิเศษส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กว่า 400 คน โดยมอบทุนสร้างห้องพยาบาล มอบอุปกรณ์และยาสามัญประจำบ้าน และจัดตรวจฟันโดยทีมทันตแพทย์โรงพยาบาลอมก๋อย ตลอดจนซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ต่างๆ และทุนอาหารกลางวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้น ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า ‘เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Make Life Better)’ โดยได้รับเกียรติจากนายจรัส สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น