ทีเอ็มบี จับมือ เครือข่ายYEC ต่อยอดธุรกิจ กับหลักสูตร Lean Supply Chain by TMB

65

ทีเอ็มบี จับมือ เครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ต่อยอดธุรกิจให้เติบโต กับหลักสูตร Lean Supply Chain by TMB

ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี ร่วมกับ นางวรรณภา ชินชูศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านทางหลักสูตร Lean Supply Chain by TMB ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรและลดต้นทุนการผลิต ต่อยอดให้ธุรกิจเติบโต “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) อย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยการริเริ่มจากผู้ประกอบการในจังหวัดสระบุรี จากนั้นจึงเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากหลากหลายประเภทธุรกิจทั่วประเทศ รับคำปรึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรผ่านเทคนิค Lean จากผู้เชี่ยวชาญของทีเอ็มบี จนเห็นผลลัพธ์ทางธุรกิจ พร้อมจัดทำรายการโทรทัศน์ออนไลน์เผยแพร่ให้ความรู้กับผู้ประกอบการและสาธารณชนต่อไป