ATP30 โชว์แผนธุรกิจแก่นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด PST

54

นายปิยะ เตชากูล (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายวิชา โตมานะ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST) พร้อมให้ข้อมูลแผนการดำเนินงาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบเจ้าหน้าที่การตลาด ณ สำนักงานใหญ่ PST ห้องประชุมออคิด ชั้น 11 อาคาร วรวัฒน์ ถ.สีลม เมื่อเร็วๆ นี้