ปิดเทอมสร้างสรรค์ เปิดประสบการณ์วิชาชีพผ่านสนามจริง

37

เวทีเศรษฐกิจโลกเผย งานในอนาคต เด็ก 65% ทำงานอาชีพใหม่ สสส. จับมือ a day จัดปิดเทอมสร้างสรรค์ “เปิดประสบการณ์วิชาชีพ” คัด Gen Z เจาะเทรนด์อาชีพโลกออนไลน์ ผ่านสนามจริง 12 บริษัทชั้นนำ เตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงานอย่างมืออาชีพ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือจาก สสส. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต้องการให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคอุดมศึกษาให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของงานกลายเป็นสิ่งจำเป็น

เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ปี 2018 ได้วิเคราะห์ถึงโลกของงานในอนาคตว่า เด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 65% มีแนวโน้มทำงานประเภทงานใหม่ที่ยังไม่เคยมีอยู่จริง จึงต้องเตรียมคนให้มี 7 ทักษะการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็กเอาตัวรอดในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ได้แกJ

  1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
  2. การทำงานเป็นทีม
  3. ความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  4. การริเริ่มเป็นผู้ประกอบการ
  5. สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  6. .การเข้าถึงข้อมูลและรู้จักวิเคราะห์ข้อมูล
  7. ความอยากรู้และจินตนาการ

จึงเป็นที่มาของกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “เปิดประสบการณ์วิชาชีพ (Passion to Career)” เพื่อเปิดประตูสู่โลกกว้างของการเรียนรู้และการทำงานให้กับเยาวชนไทย

นายศิวะภาค เจียรวนาลี บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร a day กล่าวว่า a day ร่วมกับ สสส. เปิดประสบการณ์วิชาชีพ (Passion to Career)” เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เยาวชนได้มีโอกาสค้นหาตัวเอง โดยมีนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 – 4 ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 130 คน และทำการคัดเลือก 32 คน เข้าฝึกงานใน 12 บริษัทชั้นนำ ได้แก่ ค่ายเพลง BEC-TERO MUSIC, บริษัท นางแมวป่า จำกัด, ร้านหนังสือออนไลน์ Readery, ร้านกาแฟ A Cup of Joe, นิตยสาร a day Bulletin, บริษัท GETLINKS, บริษัท BUILK ONE Group, อุทยานการเรียนรู้ TK Park, Glazziq, เพจ The Momentum, CJ WORX และนิตยสาร a day โดยนักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานเต็มรูปแบบในแต่ละวิชาชีพเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

“เด็กนักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานเต็มรูปแบบกับมืออาชีพในแต่ละวิชาชีพตามบริษัทชั้นนำที่กำลังเป็นที่นิยม อาทิ ผู้ดูแลระบบออนไลน์ นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ช่างภาพนิ่งและวิดีโอ นักออกแบบกราฟิก คลีเอทีฟแผนก TV และดิจิทัล นักเขียนบทความออนไลน์ วิศวกรซอฟต์แวร์ เจ้าหน้าที่จัดการเนื้อหาออนไลน์ นักประชาสัมพันธ์ หลังจากฝึกงานจบ สสส. และ นิตยสาร a day มีกิจกรรม Level Up, Up Skill ให้นักศึกษามาอัพสกิลเพิ่มเติม เพื่อพร้อมสำหรับโลกของการทำงานจริงก่อนเปิดเทอมใหม่ในกิจกรรมเวิร์กช็อป “ทำเรซูเม่ยังไงให้ดูโปร” กิจกรรมฟอรั่ม ทอล์ก “ใช้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งยังไงให้ปัง” กิจกรรม “คอนเทนต์แบบไหนที่ใช่ในโลกออนไลน์” นายศิวะภาค กล่าว