ส่งมอบเตาเผาขยะและอาคารโรงเรือน “ค่ายนวมินทราชินี”

111

วันนี้ ( 1 สิงหาคม 2561)เวลา 13:30 น.ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีส่งมอบเตาเผาขยะและอาคารโรงเรือน โดยมี พล.อ.ชนาธิป บุนนาค หัวหน้าสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.รมน.)ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี ซึ่งมี พล.ต.ยุทธชัย เทียรทอง ผบ.มทบ.14 และคณะนายทหารพร้อมกำลังพล มทบ.14 ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” และ ประธานที่ปรึกษาบริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และ คณะ รวมทั้ง คณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในการส่งมอบครั้งนี้

หลังจากนั้น พล.อ.ชนาธิป บุนนาค พร้อมด้วย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ รวมทั้งคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดป้ายพร้อมกับทำพิธีส่งมอบเตาเผาขยะและอาคารโรงเรือนโดยมี พล.ต.ยุทธชัย เทียรทอง ผบ.มทบ.14 เป็นผู้แทนหน่วยในค่ายนวมินทราชินีรับมอบอย่างเป็นทางการ

สำหรับเตาเผาขยะและอาคารโรงเรือนได้รับการสนับสนุนโดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” และ ประธานที่ปรึกษาบริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ใช้เวลาในการจัดสร้างและติดตั้งระยะเวลา 3 เดือนซึ่งเป็นเตาเผาขยะใช้ความร้อนแบบไร้ควัน ปลอดมลพิษ สามารถเผาขยะแบบไม่คัดแยก ปริมาณเผา 5ตันต่อวัน ผลิตโดยประเทศสาธารณประชาชนจีน

ในการจัดสร้างเตาเผาขยะแบบไร้ควันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะร่วมกันของหน่วยราชการภายในค่ายนวมินทราชินี เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากขยะและสิ่งปฏิกูลที่สะสมจนล้นกอง ที่สำคัญจะทำให้ค่ายนวมินทราชินีปลอดขยะมีสภาพแวดล้อม น่าอยู่น่าอาศัยไม่เป็นแหล่งสะสมแพร่กระจายของมลพิษ รวมทั้งยังเป็นการนำร่องเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในอนาคตอีกด้วย