BDMS มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

40

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS มอบหมายให้นายศรีภพ สารสาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง BDMS (ยืนกลาง) และ พลโท นายแพทย์ธวัชชัย ศศิประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร(ที่สองจากซ้าย)เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีนางใบคำ ขัดติยะ รองรัฐมนตรี กระทรวงแรงงานและสวัสดิภาพสังคม และสมาชิกสภาแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อบ่ายวานนี้