ปั่นจักรยาน-ขี่เจ็ทสกี รวมหัวใจ ไปให้สุดที่แดนใต้

56

ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ และพญ.สุวณี รักธรรม รองประธานสภา สังคมสงเคราะห์ฯ จัดงานแถลงข่าวงาน “รวมหัวใจ ไปให้สุดที่แดนใต้” กิจกรรมปั่นจักรยานและขี่เจ็ทสกีจากกรุงเทพฯ สู่ 3 จังหวัดสุดแดนใต้บนเส้นทางกว่า 1,300 กม. เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เจ็บป่วย พิการ กำพร้า ตลอดจนยากไร้และขาดโอกาสทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วย พ.ต.ท. ยุทธนา เกษมวัฒนะ, พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร, พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล,ธัญญาเรศ เองตระกูล และยศวดี หัสดีวิจิตร ร่วมงานด้วย ที่สโมสรทหารบก เมื่อวันก่อน