PPS ให้ข้อมูลแผนธุรกิจแก่นักลงทุนและเจ้าหน้าที่การตลาดบล.โนมูระ

39

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ คุณกฤตติกา ธารามาศ ผู้อำนวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล2 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และคุณภัทรมน พิธุพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน mai พร้อมให้ข้อมูลแผนการดำเนินงานและทิศทางการเติบโตของบริษัท แก่นักลงทุนและคณะเจ้าหน้าที่การตลาดบล.โนมูระ พัฒนสิน ณ CNS Convention Center อาคารไทยวา ถนนสาทรใต้ เมื่อเร็วๆนี้