มาไกลถึงทางมด-สายแร๊พ “งดเหล้าเข้าพรรษา” 15 ปีแล้วรู้ไหมผลเป็นไง

146
น้องมิก วุฒิชัย  ผาหลัก

ถึงเทศกาลเข้าพรรษาทีไร ก็ต้องรณรงค์กันอย่างยิ่งใหญ่ เพราะเรื่องของสุรา นอกจากเป็นยาเสพติดที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและใจแล้ว ยังเป็นตัวบ่อนทำลายสถาบันครอบครัว แถมยังเป็นอีกตัวการของปัญหาด้านการเงิน ในช่วงเข้าพรรษา จึงนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างทั้งสุขทางกายและสุขใจ จาก 1 ในศีล 5 อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อชีวิตที่งาม

และในปีนี้ แคมเปญรณรงค์จากทาง สสส. ก็มีความน่ารักขึ้นมาอีกระดับ ด้วยการนำเจ้ามดน้อยๆ มาเป็นตัวแทนกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “พลังมด…ชวนงดเหล้าครบพรรษา” ซึ่งได้เปิดตัวด้วยกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “พลังมด VS ปีศาจสุรารณรงค์แล้วเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561บริเวณอนุสาวรีย์ชัยฯ

นับเป็นโครงการที่ยาวนานและต่อเนื่องสำหรับ “โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา” ที่มีมาตั้งแต่ ปี 2546 และทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยการดำเนินงานถือว่าประสบความสำเร็จ ประชาชนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากผลการประเมินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2560 โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) พบว่า มีผู้งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งสิ้นร้อยละ 67.5 คิดเป็น 14.2 ล้านคน งดเหล้าครบพรรษาหรือตลอด 3 เดือน ร้อยละ 37.9 ผู้ที่งดหรือลดการดื่มลง ร้อยละ 29.6 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 11,243 ล้านบาท

โดยกลุ่มผู้งดเหล้าเข้าพรรษา ระบุว่า เมื่อเลิกหรือลดการดื่มแล้ว ทำให้สุขภาพดีขึ้น ร้อยละ71 ประหยัดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 54 สุขภาพจิตดีขึ้น ร้อยละ 42 ลดปัญหาในครอบครัว มีความสุขมากขึ้น ร้อยละ 26 ที่สำคัญกลุ่มผู้ดื่ม ร้อยละ 85.2 ยอมรับว่า เมื่อเห็นสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของ สสส. ทำให้เกิดความตระหนักในพิษภัย และพยายามลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2561จัดภายใต้แนวคิด “พลังมด…ชวนงดเหล้าครบพรรษา” โดยจะเน้นดำเนินการในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ค้นหาผู้ติดสุรา ให้คำปรึกษาการเลิกดื่มที่ถูกต้อง การส่งต่อเพื่อบำบัดกรณีดื่มจนเสพติดเป็นผู้ป่วย  ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในโครงการ 155 นายอำเภอ  ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่  และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยรณรงค์ผ่านโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 30,000 แห่ง  ให้ความรู้พิษภัยของสุราแก่เด็กนักเรียน นำไปเผยแพร่และชักชวนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ลด ละ เลิกดื่มสุรา

พร้อมทำงานกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พัฒนาศักยภาพคนเลิกดื่มสุราตลอดชีวิต หรือ “คนหัวใจเพชร” นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรม พัฒนาจิตใจ ให้ผู้ที่ลด ละ เลิก การดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้สามารถเลิกได้ตลอดชีวิต ผ่านโปรแกรมสติบำบัด การอบรมโดยใช้หลักแพทย์วิถีธรรม และการใช้แนวทางทางพุทธศาสนาควบคู่ไปด้วย

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี  ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า การงดเหล้าครบพรรษา 3 เดือน​ นอกจากประหยัดเงินค่าเหล้า ยังนำเงินไปซื้ออาหารทานได้ทั้งครอบครับ ที่สำคัญ​ คืนเวลาในวงเหล้ากลับมาให้ครอบครัว หลายครอบครัวยอมรับว่าช่วงเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด ​และ​จะช่วยตัดวงจรการดื่ม ทำให้อุบัติเหตุ​ อาชญากรรม​ลดลง การเสียชีวิตลดลงกว่าช่วงปกติ นั่นแปลว่า3เดือนนี้จะช่วย​ลดจำนวนผู้เสีย​ชีวิต ผู้พิการได้ และหากงดเหล้าต่อเนื่องหลังออกพรรษา​ ซึ่งมีทั้งผู้ที่เลิกดื่มตลอดชีวิตด้วย  ยิ่งเซฟชีวิตคนบนท้องถนนได้อีกเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม​ชุมชนคนรอบข้างมีบทบาทในการ ชวน​ ​ช่วย เชียร์ คือ 1.ชวนกัน ​งดเหล้าเข้าพรรษา และ​ร่วมกำหนดกติกาชุมชน จัดงานเลี้ยงที่ไม่มีเหล้า 2.ช่วย คือ​ วัดช่วยจัดพิธีกรรมบวชใจ ปฎิญาณตนงดเหล้า​ ร้านค้าก็ช่วยงดขายเหล้าช่วงเข้าพรรษา และ​ ​3.เชียร์ ให้เด็กๆเชียร์พ่อแม่ผู้ใหญ่ให้ ​ลด ละ เลิกเหล้า​ และชุมชนจัดเวทียกย่องคนที่งดเหล้าได้ครบพรรษา​เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ​ครอบครัว และสังคม​ ทั้งสุขภาพ ครอบครัว ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม ปีนี้จึงใช้แนวคิดพลังมด คือพลังของคนทุกคนที่จะช่วยกัน

นายพีรภัทร  ศิริ อายุ31ปี  ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า ตนตั้งใจใช้วันเข้าพรรษานี้เป็นจุดเริ่มต้นเลิกเหล้าตลอดชีวิต เพื่อลูกและภรรยา เนื่องจากทั้งชีวิต ไม่เคยทำให้ลูกภรรยามีความสุข ทะเลาะกันเป็นประจำ บ่อยครั้งใช้ความรุนแรง มีปัญหาหนี้สิน ไม่มีเงินเก็บ สุขภาพทรุดโทรม สิ่งที่ทำให้คิดและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คือลูกสาวคนโตเคยเขียนจดหมายลาพ่อ หากยังไม่เลิกเหล้า คงเป็นเพราะลูกเห็นจากสิ่งที่ทำทุกๆวันว่ามันทำร้ายครอบครัว มันไม่มีความสุข  จนถึงขั้นรับไม่ได้ จากวันนั้นรู้แล้วว่าครอบครัวสำคัญที่สุด ตอนนี้ตั้งใจแล้วว่าจากนี้จะเป็นคนใหม่ มีเวลาให้ครอบครัว ทำงานเก็บเงินเพื่ออนาคตลูกทั้ง3คน นี่ยังโชคดี ที่มีโอกาสเจอภาคีเครือข่ายงดเหล้า ได้คุยกับคนที่เลิกเหล้าสำเร็จ ทำให้ตั้งหลักได้ และได้เรียนรู้แล้วว่าการเลิกเหล้าปัจจัยสำคัญไม่ใช่แค่ตัวคนดื่มที่อยากเลิก ลูกเมีย ญาติพี่น้อง  คนรอบข้าง คนในชุมชน ก็สำคัญมากที่มีส่วนช่วยสนับสนุน และวันนี้ครอบครัวลูกเมียก็มาให้กำลังใจด้วย

ขณะที่ เด็กชายวุฒิชัย  ผาหลัก หรือ “น้องมิก” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปทุมคงคาผู้ที่แต่งเนื้อเพลงชวนงดเหล้าเข้าพรรษาและร้องแร๊พจนโด่งดังในโลกออนไลน์ กล่าวว่า ระหว่างที่ร่วมทำกิจกรรม ครูได้เปิดคลิปวีดีโอพิษภัยของการดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นคนดื่มสุรา รู้สึกสะเทือนใจว่าการดื่มสุราก่อให้เกิดผลเสีย เสียเงิน เสียสุขภาพ เสียมิตรภาพ เด็กหลายคนมีปัญหาการเรียนเพราะพ่อแม่ติดเหล้า  จึงเกิดแรงบัลดาลใจ แต่งเพลงแร๊พขึ้นมาเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนใช้เทศกาลเข้าพรรษานี้งดเหล้า และเชื่อว่าหากตั้งใจพยายามจริง จะลดละเลิกเหล้าได้ในที่สุด

สำหรับเนื้อร้องเพลงแร๊พชวนงดเหล้าเข้าพรรษาของน้องมิก ดังนี้ “อยากให้เลิกเหล้าเพราะว่ามันไม่ค่อยดี  พอคุณนะเริ่มเมาคุณธรรมก็ไม่มี   จิตใจก็ลอยล่อง เหลือเอาไว้เพียงกายหยาบ มันไม่เหมือนนิทาน ที่มีเจ้าชายมากำรา เด็กๆก็สงสัย แต่กลับบอกว่าของผู้ใหญ่ ก็เลยสนใจแต่เหล้าสุรา แต่พอกับเด็กไม่เอาใจใส่ เด็กในสายตาก็คงไม่ต่างไปจากอะไหล่  ก็เพราะพ่อแม่ติดเหล้ายา เนื้อหาการเรียนเลยไม่อยากใฝ่  ถ้าอยากจะขอให้เลิก ก็ขอให้เลิกแบบลาขาด ไม่ใช่มาที่หน้างานศพแล้วเข้าฝันบอกลาจาก  คำที่สัญญาอยากให้ทำไม่ใช่ลมปาก  ผมจะยืนอยู่เคียงข้าง เพราะรู้ว่าเลิกมันคงลำบาก แต่ถ้าจะติดแบบงอมแงมจนกินทุกคนคงไม่ใช่ แต่ถ้าจะให้เลิกเร็วไวมันคงเป็นไปไม่ได้ จะให้พยายามเลิกถ้าไม่อยากให้คนรักต้องร้องให้  ถ้าหากว่าเราร่วมใจกัน เหล้ายาต้องแพ้พ่าย