“ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” เอกลักษณ์หัตถกรรมแห่งกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์

182

SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ชวนร่วมงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลงานหัตถกรรมของกลุ่มชนเผ่าและชาตินะพันธุ์กว่า ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กรกฎาคมนี้ และนิทรรศการ “คู่พระบารมี” เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2561 ณ SACICT CRAFT CENTER ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT ได้จัดงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ ของทั้งสองพระองค์ที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล จึงพระราชทานอาชีพเสริมด้านศิลปหัตถกรรมให้แก่กลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ ก่อเกิดเป็นรายได้ ที่เพิ่มพูนขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นมาเป็นลำดับ กลุ่มชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความสามารถพิเศษเฉพาะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษโดยตรง ทั้งในงานศิลปหัตถกรรม และงานช่างฝีมือต่างๆ เช่น การทอผ้า เย็บผ้า ปักผ้า การตีเหล็ก เป็นต้น

ภายในงานนอกจากจะมีการเผยแพร่เอกลักษณ์ให้กับผลงานศิลปหัตกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาบรรพบุรุษและทักษะฝีมือของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ให้รู้จักในวงกว้างแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

  1. ส่วนนิทรรศการ
  • นิทรรศการ “คู่พระบารมี” แสดงถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรกลุ่มชนเผ่า (ชาวไทภูเขา) และชาติพันธุ์ในภูมิภาคต่างๆ ในพื้นที่สูงและชนบททุรกันดาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ประชาชนผู้ยากไร้ เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2561

  • จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือในการเย็บ ปัก ถักทอ ของกลุ่มชนเผ่า และชาติพันธุ์ เช่น กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ ลีซอ อาข่า เย้า ลั๊วะ / ไทพวน ผู้ไท ไทดำ ไทยวน ลาวครั่ง ลาวเวียง ไทลื้อ เป็นต้น
  • การจัดแสดงผลงานจากการพัฒนา ปรับประยุกต์จากเอกลักษณ์ของชนเผ่าหรือชาติพันธุ์เชิงสร้างสรรค์ โดยกลุ่มนักออกแบบ ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

2.ส่วนกิจกรรม

  • กิจกรรมสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ และความมหัศจรรย์ในทักษะฝีมือของแต่ละชนเผ่า เช่น การปักผ้า – เย็บผ้าแบบชนเผ่าม้ง / ชนเผ่ามูเซอ / ชนเผ่าเย้า / ชนเผ่าอาข่า การเขียนเทียนลายผ้าแบบชนเผ่าม้ง การปักประดับลูกเดือย – ไหมพรมแบบชนเผ่ากะเหรี่ยง การปักผ้าแบบเอกลักษณ์ไททรงดำ การสร้างสรรค์ผลงานจากผ้าไทยวน หรือผ้าแพรวาผู้ไท เป็นต้น

  • กิจกรรมที่ให้ผู้มาชมงานมีส่วนร่วมลงมือทำได้จริงด้วยตนเอง (workshop) เพื่อร่วมสนุก ในกิจกรรม และเห็นคุณค่าในผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของตนเอง โดยจัดขึ้นวันละ 2รอบ รวมตลอดงานจำนวน 12 รอบ อาทิ การปักผ้าลายเพ้อโละ (งูเหลือม) ของชนเผ่ากะเหรี่ยง การปักผ้าลายก้นหอย ของชนเผ่าม้ง การปักผ้าลายหน่าแคะ (สามเหลี่ยมติดกัน) ของชนเผ่ามูเซอ การปักผ้าลายชิมิจาดุ (ว่านแสงอาทิตย์) ของชนเผ่าอาข่า เป็นต้น

  • กิจกรรมการเผยแพร่จารีต วัฒนธรรม ของชนเผ่าและชาติพันธุ์ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม คติความเชื่อประเพณีปฏิบัติ ศิลปะการแสดงอันเป็นจารีตวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนเอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์เพื่อเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่สาธารณชน

  1. กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเอกลักษณ์ชนเผ่าและชาติพันธุ์ กว่า 100 คูหา เช่น ผ้าทอ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และของใช้ต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี” ร่วมด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์อันงดงามในชื่อชุด “Mix & MatchDesign by TUBE GALLERY และการเปิดนิทรรศการ “คู่พระบารมี” ภายในหอศิลปาชีพอย่างเป็นทางการอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ได้ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561ระหว่างเวลา 10.00-19.00น. และในส่วนของนิทรรศการ “คู่พระบารมี” เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2561 ณ SACICT CRAFT CENTER ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1289 , www.sacict.or.th , www.facebook.com/sacict