TMB เสริมแกร่ง บลจ. ทหารไทย ให้ลูกค้า “ได้มากกว่า”

55

ทีเอ็มบีเสริมความแข็งแกร่งให้ บลจ. ทหารไทย เพื่อให้ลูกค้า “ได้มากกว่า” กับผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก อีสท์สปริง ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของเอเชีย พันธมิตรรายใหม่

ทีเอ็มบีจับมือกับ “อีสท์สปริง” ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ซึ่งอยู่ในเครือพรูเดนเชียล ในการยกระดับการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทหารไทย จำกัด เพื่อให้ลูกค้า “ได้มากกว่า” จากบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนระดับโลกของอีสท์สปริง ซึ่งจะเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร โดยจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 65% ใน บลจ. ทหารไทย ร่วมกับทีเอ็มบีซึ่งจะถือหุ้น 35% จากเดิมซึ่งถืออยู่ 100% ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวว่า “ทีเอ็มบีเล็งเห็นว่า การจับมือเป็นพันธมิตรกับอีสท์สปริงจะส่งผลดีต่อลูกค้าของ บลจ. ทหารไทย และทีเอ็มบี โดยรวม เนื่องจากอีสท์สปริงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์ในระดับโลกในหลายมิติของการลงทุน มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมูลค่ารวมกว่า 188 พันล้านเหรียญสหรัฐ ให้บริการทั้งลูกค้าสถาบันและลูกค้าบุคคล จากสำนักงาน 10 แห่งในเอเชีย และยังมีสำนักงานที่ลักเซมเบิร์ก ลอนดอน และชิคาโก ซึ่งให้บริการลูกค้าในระดับนานาชาติอีกด้วย ซึ่งทีเอ็มบีเชื่อมั่นว่า อีสท์สปริงจะนำความเชี่ยวชาญที่มีอยู่มาเสริมศักยภาพของ บลจ. ทหารไทย และนอกจากนี้ การเข้ามาเป็นพันธมิตรของอีสท์สปริง ยังเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การให้บริการด้านกองทุนรวมแบบ ‘TMB Open Architecture’ โดยให้ลูกค้าได้มีโอกาสมากขึ้นในการได้รับบริการทางด้านการลงทุนในระดับโลก รวมถึงการเข้าถึงกองทุนรวมชั้นนำจากต่างประเทศที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้า ‘ได้มากกว่า’ จากการใช้บริการของเรา ซึ่ง ‘TMB Open Architecture’ ดำเนินการมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว และได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นกลยุทธ์การให้บริการที่ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง จากการเปิดกว้างทางเลือกในการลงทุนเพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า จากผลิตภัณฑ์กองทุนรวมคุณภาพที่คัดสรรมาแล้วเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม

ทีเอ็มบี เป็นแกนหลักในการร่วมก่อตั้ง บลจ. ทหารไทย เมื่อปี 2539 โดยในปัจจุบัน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท และในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บลจ. ทหารไทยมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีสูงถึง 26%
(Compound annual growth rate – CAGR)

นายปิติกล่าวด้วยว่า บลจ. ทหารไทย จะยังคงบริหารงานโดยผู้บริหารชุดเดิมซึ่งมี ดร.สมจินต์ ศรไพศาล เป็นกรรมการผู้จัดการ ต่อไป อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจากอีสท์สปริง เข้ามาช่วยเติมเต็มศักยภาพ โดยกองทุนรวมของ บลจ. ทหารไทยที่ลูกค้าถืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์และโอกาสสร้างผลตอบแทนมากขึ้นจากความเชี่ยวชาญของอีสท์สปริงซึ่งจะเข้ามาช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งให้ บลจ. ทหารไทย ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้ความชำนาญและเครือข่ายที่มีอยู่ในระดับโลก

TMB heightens TMBAM’s position to make customers “Get MORE”, with Eastspring Investments, a world-class investment expert and one of Asia’s largest asset management firms as a strategic partner

TMB announced today that the Bank has agreed to partner with Eastspring Investments (“Eastspring”), Asia’s top asset management firm, which is a member of Prudential plc Group, to strengthen TMB Asset Management Co., Ltd. (TMBAM) position to make customers “Get MORE” in line with the Bank’s goal. With Eastspring, TMBAM customers will have access to a range of world-class investment products and services. TMBAM shareholding will be changed from wholly owned by TMB to be 65% held by Eastspring and the rest 35% by TMB. Subject to approval from the concerned authorities.

Mr. Piti Tantaksem, Chief Executive Officer of TMB, said, “TMB sees that the partnership with Eastspring will create a positive impact for TMB and TMBAM customers because Eastspring has the expertise in asset management in various dimensions at a global level. Eastspring has total assets under management of more than USD188 billion (as at 31 December 2017). It has a strong footprint in Asia, with 10 offices in Asia and offices in Luxembourg, London, and Chicago to serve international customers. Eastspring brings with them the expertise that will help enhance the profile and unleash the potential of TMBAM. Furthermore, the partnership with Eastspring supports our strategic endeavor of ‘TMB Open Architecture’ which is aimed at creating more opportunities for customers to get access to world-class products & services and more variety of leading foreign mutual funds. This will enable customers to ‘Get MORE’ with us. In its fourth year since inception, TMB Open Architecture has already proven to be the right strategic service which creates real benefits for customers, opening up the investment opportunities, so that our customers have more choices to get better returns from a selection of quality mutual funds for all groups of our customers.”

TMB was the lead co-founder of TMBAM in 1996 and is the current sole owner of the company. During the past three years, TMBAM has enjoyed good growth, with a 26% compound annual growth rate.

Mr. Piti also said that the current management team of TMBAM, led by Dr. Somjin Sornpaisarn as CEO, will remain and will be joined by a team of experts from Eastspring to help the company achieve its full potential. TMBAM mutual fund units which are held by customers will not be affected. Instead, the customer will gain more benefits and opportunities for better returns from the strengths of TMBAM in serving customers, which will be enhanced by Eastspring’s expertise and its global network.