เทคนิคบริหารความคิด สู่การค้นพบไอเดียใหม่ๆ ในที่ทำงาน

39

จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ทุกองค์กรล้วนสร้างจุดแข็งผ่านความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นอาวุธสำคัญสู่การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ องค์กรต่างๆ ไม่ว่าขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีและมีศักยภาพในการจัดการ จึงจะสามารถต่อสู้กับคู่แข่ง และแซงหน้าอยู่ในระดับต้น ๆ ของตลาด

การสร้างอำนาจการแข่งขันขององค์กร คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเริ่มมาจากทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องมีการพัฒนาทักษะการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการสร้างไอเดียใหม่ ๆ ในที่ทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงาน ลดต้นทุน ลดระยะเวลา และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร การสร้างไอเดียใหม่ ๆ ไม่มีวิธีการที่ตายตัว แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำด้านการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรมพร้อมเผยเคล็ดลับสู่การสร้างไอเดียใหม่ ๆ เพื่อให้คนทำงานนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาแนวทางการทำงานของตนเองสู่ความสำเร็จ ดังนี้

  • ความพร้อมของร่างกาย เพราะคุณไม่ใช่เครื่องจักรที่จะสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เวลา 3 ใน 4 ส่วนของวันที่ใช้ไปกับการทำงาน ต้องดึงพลังกาย พลังสมองของคุณออกไปมากกว่าเวลาในส่วนอื่น ดังนั้น การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การพักผ่อนอย่างเพียงพอจึงจำเป็นต่อการทำงานที่จะต้องใช้สมองในการสร้างไอเดียใหม่ ๆ อยู่เสมอ

  • การอ่านหรือศึกษาข้อมูล และเปิดหูเปิดตารับข่าวสารข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หนังสือต่าง ๆ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต รวมทั้งสื่ออื่น ๆ ที่มีอย่างมหาศาลและอยู่รอบตัว เพราะสิ่งเหล่านี้คือขุมทองแห่งไอเดีย ตลอดจนการออกไปเข้าร่วมอบรมสัมมนา รับฟังความคิดจากผู้มีความรู้ประสบการณ์ มีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี จะเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้พัฒนาความคิด เพื่อสร้างไอเดียใหม่ ๆ ให้แก่การทำงานของคุณ

 

 

  • บันทึกไอเดียที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในยุค Digital ที่อุปกรณ์สื่อสารอยู่ในมือคุณ คุณสามารถบันทึกไอเดียที่จะเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีใดก็ได้ลงบน Application ที่คุณถนัด ใน Smartphone หรือ Tablet ที่ติดตัวคุณตลอดเวลา การเก็บไอเดียเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผุดเข้ามาในสมองคุณ จะสามารถนำมาพัฒนาและต่อยอดเป็นไอเดียที่ยิ่งใหญ่ของคุณได้

  • การรับฟังความคิดเห็นเพื่อนร่วมงาน การสื่อสารในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน จะทำให้คุณได้มุมมองที่แตกต่างหลากหลาย และพัฒนาเป็นไอเดียใหม่ ๆ จำไว้เสมอว่า “การปิดกั้นความคิดเห็นเพื่อนร่วมงาน เท่ากับคุณปิดโอกาสในการสร้างไอเดียใหม่ ๆ ให้ตัวคุณเอง”

  • อุปกรณ์ในการทำงานที่ทันสมัย มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะอำนวยความสะดวก ทำงานได้คล่องตัวสะดวกและรวดเร็ว จะทำให้รองรับการสร้างไอเดียใหม่ ๆ ในที่ทำงาน และทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์

เมื่อคุณมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ไอเดียใหม่ๆจะถูกสรรสร้างขึ้นมาอย่างง่ายดายและในทันที ดังนั้นเมื่อไอเดียเกิด สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือ นำไปปรับใช้กับการทำงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพียงเท่านี้ คุณก็จะสามารถสร้างผลงานในแบบฉบับของตัวคุณเอง ส่งผลให้คุณโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ และประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก