“Stadium One” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนรักกีฬาใจกลางกรุงเทพฯ

56

“Stadium One” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนรักกีฬาใจกลางกรุงเทพฯ

นายพงศ์วรรธน์ ติยะพรไชย ผู้บริหารโครงการ  นายสิทธิชัย ศรีสงวนสกุล และ นายถนอมเกียรติ สัมมาวุฒิชัย กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ สปอร์ต โซไซตี้ จำกัด ซึ่งได้รับสัมปทานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการก่อสร้างและบริหารโครงการ “Stadium One”   แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ  สำหรับคนรักการออกกำลังกาย ภายใต้แนวความคิด “Stadium of Life” ศูนย์รวมค้าปลีกสินค้ากีฬา และไลฟ์สไตล์ ที่ใหญ่ที่สุดในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หวังให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนรักกีฬา ประกาศตัวเปิดจองพื้นที่ ที่สำนักงานโครงการ จุฬาซอย 6 ถนนบรรทัดทอง เมื่อเร็วๆ นี้ สนใจเช่าพื้นที่ ติดต่อสำนักงานขาย :  โทร .097 -031-1222 หรือ Email : sales@stadiumone.net และ สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่  Website : http://stadiumone.net/