“ซองเดอร์” ช้างเผือกข้าวไทย ตอบโจทย์ตลาดออร์แกนิค

114

ตลาดสินค้าออร์แกนิคหรือตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นเทรนด์การบริโภคอาหารและใส่ใจสุขภาพที่ได้รับความนิยมทั่วโลก กระแสรักษ์สุขภาพและใส่ใจเรื่องอาหารการกินและมีอายุยืนยาว ปลุกโมเดลธุรกิจสินค้าออร์แกนิคในประเทศไทยให้ได้ความนิยมและมียอดขายสินค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยผู้บริโภคชาวไทยมีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น  ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์ในปี 2560 มีมูลค่าการตลาดรวมกว่า 2,700 ล้านบาท และมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

จากเทรนด์การตลาดโลกในการบริโภคอาหารออร์แกนิค อาหารคลีนฟู้ด และสินค้าเกษตรอินทรีย์ชาวไทยหันมานิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษ ทำให้ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออกานิคฟูด จำกัด ผลิตภัณฑ์ธัญพืช เกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ ที่ก่อร่างสร้างตัวจากบริษัทขนาดเล็กเมื่อ 15 ปีก่อน จนกลายมาเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารออร์แกนิคจากข้าวไทยที่มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าเพื่อรองรับผู้บริษัทในช่วงวัยต่างๆ  โดยล่าสุดพัฒนาสินค้าอาหารเสริมจากข้าวออร์แกนิค เช่น  โจ๊กข้าวกล้อง และโจ๊กข้าวกล้องงอก  สำหรับเด็กวัย 6 เดือนถึง 12 เดือน พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก Thaifex  World  of  Food  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ภญ. ภาคินี  จิวัฒนไพบูลย์

ภญ. ภาคินี  จิวัฒนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด กล่าวถึงการเติบโตก้าวสู่ปีที่ 15 ของบริษัท ฯว่า ความนิยมสินค้าออร์แกนิค และความใส่ใจของผู้บริโภคในการคัดสรรค์อาหารการกินที่ดีต่อสุขภาพ  ทำให้ซองเดอร์มองเห็นโอกาสทางการตลาดที่จะผลิตสินค้ารองรับตลาดผู้บริโภคอาหารออร์แกนิคในวัยต่างๆ   จากการมีแปลงนาและกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวออร์แกนิคปลอดสารพิษจากสุพรรณบุรี ทำให้บริษัทศึกษาตลาดและผลิตสินค้าออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น  โดยสินค้า สำหรับสินค้าของ Xongdur แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก คือ เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป Cereal bar เพื่อสุขภาพ อาหารเช้าธัญพืชสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส และอาหารเสริมสำหรับเด็กซึ่งอาหารเสริมสำหรับเด็กนี้เป็นอาหารออร์กานิคของไทยแบรนด์แรกที่ให้ความสำคัญในการนำข้าวหอมมะลิออร์แกนิค และข้าวกล้อง แบบเต็มเมล็ดมาผลิตเป็นอาหารสำหรับเด็กจึงให้คุณค่าของอาหารที่มากกว่า   และยังเป็นสินค้าออร์แกนิค ที่ผ่านการรับรองคุณภาพทั้งจาก HACCP, CODEX, HALAL, IFOAM, ORGANIC EU

“ตลาดอาหารสำหรับเด็กเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่น่าสนใจ ประกอบกับปัจจุบันมีผู้บริโภคหลายรายที่ลูกๆ แพ้อาหาร จึงทำให้บริษัทฯ ได้ศึกษาตลาดเด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตอาหารเสริม อาทิ โจ๊กข้าวกล้อง และโจ๊กข้าวกล้องงอก ที่เป็นผลิตภัณฑ์ (Gluten Free ) กลูเตนฟี และผลิตจากข้าวเต็มเม็ดจึงให้คุณค่าของอาหารที่ครบถ้วนทั้งนี้ยังนำไปต่อยอดทั้งในการทำเป็นข้าวกล้องงอก ซึ่งจะมีสาร GABA (Gamma Amino Butyric Acid )  ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการบำรุงสมอง และการมีส่วนช่วยในเรื่อง Growth Hormone ด้านการพัฒนาการของเด็ก เป็นสินค้าออร์แกนิคตั้งแต่การปลูกวัตถุดิบและการแปรรูป”

นอกเหนือจากตลาดอาหารสำหรับเด็ก  ด้วยความที่เราสามารถผลิตข้าวออร์แกนิคแบบเต็มเมล็ดข้าวปลอดสารพิษ 100 % และมีกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดสุพรรณบุรี ในการรองรับการเติบโตของบริษัทในการผลิตอาหารในอนาคต อีกทั้งซองเดอร์ยังได้เซ็นสัญญาคอนแทรคฟาร์มมิ่ง(Contact Farming) กับเกษตรกรในจังหวัดยโสธร เชียงใหม่ และกาญจนบุรี ในการนำวัตถุดิบธัญพืชออร์แกนิคมาผลิตสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของตลาดอาหารเด็ก  โดยเน้นธัญพืชในประเทศไทยที่ปลอดสารพิษ และพืชผักของไทย เป็นหลัก เพราะสะดวกและปลอดจากการใช้สารเคมี เช่น งาดำ กล้วย ฟักทอง เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในกลุ่มอาหารกลุ่มอื่นของบริษัทฯ และในอนาคตบริษัท มีการวางแผนที่จะขยายตลาดอาหารเสริมสำหรับผู้สูงวัยและกลุ่มผู้ป่วย

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  ซึ่งที่ผ่านมามีการนำนวัตกรรมในการผลิตสินค้าเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ บ้าง แล้ว เช่น โจ๊กข้าวกล้องงอก และโจ๊กข้าวกล้องแดง  ที่ทานง่าย และมีสารสีแดงช่วยต้านอนุมูลอิสระ ให้วิตามินต่างๆที่สูง โดยโจ๊กข้าวกล้องแดงมีผงซีอิ้วปรุงรส ที่แยกต่างหาก  เพื่อสะดวกในการรับประทาน และเพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการลดความเค็มของเครื่องปรุงรส เช่น ผู้ป่วยโรคไต  หรือการพัฒนาซีเรียสบาร์ที่มีสารอาหารครบครันและเป็นซีเรียลบาร์ออร์แกนิคเพื่อรองรับตลาดคนรักสุขภาพและกลุ่มวัยทำงาน

นอกจากการให้ความสำคัญในการผลิตอาหารออร์แกนิคจากข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมปทุม มาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี ซองเดอร์ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศ เพื่อง่ายต่อการซ่อมบำรุง และเพื่อให้เหมาะกับการผลิตสินค้า   และในปี 2561เป็นปีที่ผลิตภัณฑ์ซองเดอร์ จะมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และมีการสื่อสารแบรนด์ไปสู่ผู้บริโภคมากขึ้น โดยการพัฒนาสินค้าให้น่ารับประทาน มีความหลากหลาย และยังคงตอบโจทย์สังคมในการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพจากข้าวไทย  โดยการพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดโดยวัตถุดิบและสินค้าที่ออกสู่ตลาดทุกตัวจะต้องสอดคล้องไปกับการเติบโตของตลาดโลก และตลาดสินค้าออร์แกนิค ในประเทศ  ที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี ราคายุติธรรม

“สินค้าของเราทุกตัวมีเครืองหมายฮาลาลเพื่อรองรับกลุ่มตะวันออกกลางและตลาดมุสลิม  ผลิตภัณฑ์ล้วนเป็นออร์แกนิค และมีส่วนผสมจากวัตถุดิบออร์แกนิค  ไม่มีสารเคมีเจือปน จึงตอบโจทย์ผู้บริโภคคนรักสุขภาพในทุกเพศวัย ซึ่งการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเหล่านี้นอกจากจำหน่ายในประเทศแล้วยังส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และปัจจุบัน ซองเดอร์ มีสินค้าจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ เช่น    เซเว่น อีเลฟเว่น ห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรด เช่น Top supermarket, Tesco Lotus, Big C, Foodland ร้านจำหน่ายสินค้าออร์แกนิคและสุขภาพ เช่น  Golden Place, Lemon farm  ซองเดอร์ยังมีการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ เวียดนาม ฮ่องกง ออสเตรเลีย  และตลาดใหม่ที่ทางบริษัทฯกำลังศึกษาตลาดเนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อจำนวนมาก คือ ตลาดประเทศจีน”

การขยายตลาดสินค้าของซองเดอร์ในปี 2561 นั้น บริษัท ฯ ตั้งเป้าการเติบโตทั้งสิ้น 20 % และมีโครงการที่จะจัดกิจกรรมการออกงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแบรนด์และยอดของบริษัทให้เติบโตตามเป้าหมายซึ่งงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่ทางบริษัท ฯ จะร่วมออกงานในเดือนกรกฎาคม 2561 คือ งาน   BIOFACH Southeast Asia 2018 และ NATURAL EXPO Southeast Asia 2018  ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าออร์แกนิคระดับโลกที่มาจัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก