10 ทัศนคติมัดใจลูกน้องที่เจ้านายควรรู้

58

บริษัท หรือ องค์กร จะขับเคลื่อนไปได้นั้นต้องอาศัยผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมถึงปัจจัยอีกหลายอย่าง อาทิ วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อม สภาพสังคมภายในองค์กร เพราะฉะนั้นผู้บริหารหรือเจ้านายจะต้องมีทัศนคติที่ดี มีการเปิดรับปัญหาทุกอย่าง และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ อีกทั้งต้องมีเป้าหมายไว้สำหรับลูกน้อง รวมถึงตัวเองและองค์กร เมื่อมีผู้นำที่ดีก็จะมีผู้ตามที่ดีเช่นกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือผลงานของบริษัทที่ออกมาดีเช่นกัน แมนพาวเวอร์กรุ๊ปขอแนะ 10 ทัศนคติหัวหน้าที่ดีคืออะไร? เจ้านายที่ดีควรเป็นแบบไหน? ดังนี้

1.มีความยุติธรรม ทัศนคติแรกของการเป็นเจ้านายที่ดีคือต้องมีความยุติธรรม มีคุณธรรม ทั้งในการตัดสินใจปัญหา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคน การลงโทษหรือให้รางวัล ชมเชยหรือติเตียน เพราะไม่มีใครชอบเจ้านายที่ไม่ยุตติธรรม ลำเอียง

2.สั่งงานชัดเจนไม่กลับไปกลับมา เป็นทัศนคติที่ขาดไม่ได้ของเจ้านาย หากคุณต้องการให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น รวดเร็วและงานมีคุณภาพ และให้ลูกน้องทำงานอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอนอีกด้วย

3.ตัดสินใจถูกมากกว่าผิด สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี อีกหนึ่งทัศนคติที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกน้องได้ คือต้องเป็นคนคิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว และที่สำคัญต้องมีการตัดสินใจที่ถูกมากกว่าผิด ยิ่งปัญหาได้รับการแก้ไขรวดเร็วเท่าไหร่ ลูกน้องจะยิ่งให้ความเคารพในตัวเจ้านาย เชื่อมั่นและมีศรัทธามากขึ้นตามไปเท่านั้น

4.วางแผนเก่ง มีเป้าหมายที่ชัดเจน จะช่วยให้ลูกน้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบางครั้งความคลุมเครือ การไม่พูดไปตรง ๆ โดยคาดว่าอีกฝ่ายน่าจะรู้ว่าต้องทำอะไรนั้นไม่เกิดประโยชน์และลูกน้องไม่ชอบ เพราะไม่รู้ว่างานที่ทำผิดตรงไหนหรือเจ้านายต้องการให้งานเป็นอย่างไร

5.เป็นแรงบันดาลใจ ทำงานร่วมกับลูกน้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพราะการทำงานร่วมกันทำให้ได้เรียนรู้ตัวตน ความคิด ทัศนคติ ศักยภาพและความสามารถที่ลูกน้องมี รวมถึงลูกน้องจะสัมผัสถึงความมานะ ความเป็นผู้นำจากตัวเจ้านาย ทำให้เกิดความอบอุ่น และช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากทรงพลังมากขึ้น

6.สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม ลูกน้องส่วนใหญ่มักจะประทับใจและให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างสุดความสามารถกับเจ้านายที่เห็นความสำคัญและทำให้พวกเขารู้สึกได้ว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับบริษัท และทุกความสำเร็จเกิดขึ้นจากพนักงานทุกคนร่วมมือกัน ไม่ใช่เพราะการบริหารงานที่ดีของเจ้านายเพียงคนเดียว

7.เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น ซึ่งข้อดีของการเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นนั้นจะช่วยให้รูปแบบการทำงาน ผลงานและความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น  เกิดแนวคิด และไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ อยู่เสมอ

8.ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพของตนเอง ลูกน้องแต่ละคนอาจจะทราบดีว่าตนเองมีความสามารถอะไร แต่ก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด การที่เจ้านายช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง จะช่วยให้ลูกน้องพัฒนาศักยภาพที่ตนเองมีให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ และทำผลงานให้ออกมามีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย

9.เปลี่ยนเรื่องยากเป็นเรื่องที่ง่าย ในแต่ละวันของการทำงาน อาจจะเจอปัญหาสารพัด เพราะฉะนั้นเจ้านายที่ช่วยให้การทำงานหรือปัญหาที่เกิดขึ้น จากเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายได้ จะเป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักและนับถือจริง ๆ

10.ใช้อำนาจให้เหมาะสม คือการใช้อำนาจในฐานะของเจ้านายอย่างเหมาะสมและไม่มากจนเกินไป ไม่เบ่งอำนาจจนลูกน้องรู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นทาส ไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ สั่งให้ลูกน้องทำในสิ่งที่อยู่นอกเหนืองานที่รับผิดชอบ

หากคุณเป็นเจ้านายที่มีทั้ง 10 ทัศนคตินี้ รับรองจะมีแต่ลูกน้องอยากทำงานให้ โดยส่วนมากเจ้านายที่ดี จะผ่านโรงเรียนเจ้านาย คือ “เป็นลูกน้องที่ดี” มาก่อน รู้จักรับสิ่งที่ดีมาปฏิบัติ และเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดี มาจดจำเพื่อไม่นำปฏิบัติในวันที่เป็นเจ้านาย เพียงเท่านี้คุณก็จะมีทัศนคติสู่การเป็น Super เจ้านาย ได้ไม่ยาก

บทความประชาสัมพันธ์จาก :  Manpower Group