หัวเว่ย เตรียมเปิดศูนย์หัวเว่ย โอเพ่นแล็ป แบงค์กอก พัฒนานวัตกรรมดิจิตอล

34

หัวเว่ย เตรียมเปิดศูนย์หัวเว่ย โอเพ่นแล็ป แบงค์กอก (Huawei OpenLab Bangkok) ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิตอลอย่างบูรณาการ
แห่งแรกในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมจัดงานพิธีเปิดศูนย์หัวเว่ย โอเพ่นแล็ป แบงค์กอก (Huawei OpenLab Bangkok) ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน สู่เศรษฐกิจดิจิตอลอย่างบูรณาการ แห่งแรกในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดหาโซลูชั่นไอซีทีชั้นนำระดับโลก จึงต้องการให้ ศูนย์หัวเว่ย โอเพ่นแล็ป แบงค์กอก (Huawei OpenLab Bangkok) แห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบาย ดังกล่าวให้ก้าวรุดหน้า  โดยมีรองนายก รัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 34 อาคารจีทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก