โรงพยาบาลธนบุรี2 ก้าวสู่ปีที่ 25 มุ่งพัฒนาภายใต้แนวคิดสุขภาพดี ที่คุณเข้าถึงได้

46

โรงพยาบาลธนบุรี2 ก้าวสู่ปีที่ 25 สู่โรงพยาบาลชั้นนำในเขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนาและปริมณฑลฝั่งตะวันตกที่ใกล้เคียง ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน  มุ่งมั่น และพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองทุกความต้องการที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี ที่คุณเข้าถึงได้” (Simply for your healthy)

ปัจจุบันโรงพยาบาลธนบุรี2 พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขากว่า 200 คน พยาบาลวิชาชีพกว่า 100 คน สามารถรองรับผู้ป่วยในถึง 95 เตียง จึงทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในการดูแลรักษา และพึงพอใจในมาตรฐานของการบริการตลอดมา

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธนบุรี2 กล่าวว่า  ผลประกอบการของโรงพยาบาลธนบุรี2 ในปี 2560 ที่ผ่านมา ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ด้วยอัตราการเติบโตของรายได้ประมาณ  7% ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางหลักของโรงพยาบาล ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ศูนย์กระดูกและข้อ และศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ผิวหนัง นั้นมีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการพัฒนาของโรงพยาบาลในปี 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลธนบุรี2 ยังคงนโยบายพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ เปิดศูนย์หัวใจในการบริการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) พร้อมห้องสวนหัวใจ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ด้วยงบลงทุนถึง 50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกต่างๆ ถึง 20 ล้านบาทและปรับปรุงแผนก ICU ให้ดูทันสมัย เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทั้งด้านการรักษาพยาบาล พฤติกรรมการให้บริการ การบริหารจัดการในลักษณะเชิงรุก (Middle Management)

นายเฉลิมกุล เผยกลยุทธ์ทางการตลาดในปี 2561 ว่า  โรงพยาบาลธนบุรีจะยังคงมุ่งเน้นการทำตลาดในกลุ่มลูกค้ารายได้ระดับปานกลางซึ่งเป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศเป็นหลัก ด้วยการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ ควบคู่ไปกับการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลมีแผนขยายกิจการต่างๆ เช่น การรับแพทย์เฉพาะทางเพิ่มมากขึ้นและในไตรมาส 4 จะสร้างอาคาร 3 เป็นตึกผู้ป่วยนอกเพิ่มห้องตรวจ 15 ห้องและผู้ป่วยในมีห้อง ICU ใหม่และเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยหนักถึง 12 เตียง พร้อมทั้งห้องพัก VIP และห้องพักทั่วไปถึง 41 ห้องด้วยงบลงทุนถึง 500 ล้านบาท เพื่อพัฒนาการให้บริการสู่ระดับตติยภูมิในอนาคตอันใกล้นี้

สำหรับรายการส่งเสริมการขาย โรงพยาบาลธนบุรี2 มีการเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเฉพาะทางราคาประหยัดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมตรวจสุขภาพกระดูก โปรแกรมประกันราคาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โปรแกรมตรวจภาวะสมองเสื่อม และโปรแกรมส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น

นายเฉลิมกุล กล่าวต่ออีกว่า โรงพยาบาลธนบุรี 2 ยังให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา และปริมณฑลฝั่งตะวันตกที่ใกล้เคียงในการให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและบริการตรวจสุขภาพกับประชาชนในชุมชนที่มาออกกำลังกาย โดยมีหน่วยทีมแพทย์ และพยาบาลที่เข้าไปให้ความรู้กับประชาชน เช่น สอนการช่วยชีวิตเบื้องต้นในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) ตลอดจนการตรวจสุขภาพและบรรยายให้ความรู้ผู้สูงอายุบริเวณชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาล การให้ความรู้ด้านสุขภาพกับครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคมไทย มอบเงินให้กับมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก ในโครงการของมูลนิธิเด็กที่สนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็กและให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กผู้ถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติอีกด้วย

เพื่อเป็นการตอกย้ำการก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน นายเฉลิมกุล กล่าวทิ้งท้ายว่า ยังคงมุ่งมั่นจะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับแนวหน้าเขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา และปริมณฑลฝั่งตะวันตกที่ใกล้เคียง ที่ผู้รับบริการไว้วางใจและพึงพอใจสูงสุด โดยนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆมาใช้อย่างต่อเนื่อง  การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถมาให้บริการด้วย มาตรฐานจริยธรรม เพื่อที่สุดของการรักษาและการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับทุกชีวิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา ปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และมาตรฐานคุณภาพ ISO (International Organization for Standardization) ทางโรงพยาบาลธนบุรี2  ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา  ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี ที่คุณเข้าถึงได้” (Simply for your healthy)