VCOM ทำพิธีเปิดห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่งที่11 

34

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ (กลางซ้าย) ประธานกลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด , บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VCOM และบริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด พร้อมด้วย นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ VCOM และทีมงานคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ (กลางขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดห้องสมุด “โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11” ณ โรงเรียน บ้านบางกง จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆนี้