“Dreamcatcher”คว้ารางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

69

“Dreamcatcher” คว้ารางวัลชนะเลิศรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 26

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 26 ในหัวข้อ “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y” ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท

สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดไทย ทุกรุ่น ทุกระดับ นับตั้งแต่นักการตลาดในองค์กรต่างๆ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ไปจนถึงเหล่าคณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award นี้ เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่มุ่งพัฒนานักการตลาด รุ่นเยาว์ โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 26 เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญว่าเยาวชนจะต้องมีเวทีได้ลองตีโจทย์จริง ๆ ทางธุรกิจ และได้นำความรู้ด้านการตลาดทุกแขนงที่ได้เรียนมานำมาปรับใช้กับการวิเคราะห์ในสถานการณ์จริง ให้เป็นแผนการตลาดที่มีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับกลยุทธ์ที่ ตรงเป้า นำไปใช้ได้จริง

อภิรักษ์ วาราชนนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธุรกิจโรงภาพยนตร์เป็นธุรกิจที่ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยอยู่เสมอ ครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่มีโอกาสได้ให้การสนับสนุนทางการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่มาร่วมโครงการได้แสดงศักยภาพในตัวออกมา พร้อมกับเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ที่ตรงใจพวกเขาที่สุด การประกวดแผนการตลาดในครั้งนี้เป็นการประกวดแผนการตลาดที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และแปลกใหม่  ซึ่งทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถตีโจทย์โรงภาพยนตร์แห่งอนาคตที่สุดล้ำได้โดนใจคนรุ่นใหม่

การประกวดแผนการตลาดครั้งนี้ มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 355 ทีม จาก 48 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานการตลาดของบริษัทชั้นนำกว่า 30 ท่าน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงาน ซึ่งรอบแรกพิจารณาคัดเลือกเหลือ 60 ทีม รอบสองเหลือ 25 ทีม และสู่รอบรองชนะเลิศ 7 ทีม โดยแต่ละทีมต้องนำเสนอผลงานทีมละ 20 นาที และ 10 นาที ตอบคำถามจากคณะกรรมการ

ทีม Dreamcatcher จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลทีมชนะเลิศ รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 130,000 บาท ส่วน รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของ ทีม Maxnificent จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 70,000 บาท และรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของ ทีม The Spotlight จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 55,000 บาท ส่วน รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ทีมละ 40,000 บาท ได้แก่ ทีม ว่องไววิทย์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ทีม Movie Maniac จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ทีม Golden Tickets จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ทีม Swuniplex จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษประเภทต่าง ๆ ได้แก่ รางวัล The Best Idea รับทุนการศึกษา 30,000 บาท เป็นของ ทีม Golden Tickets จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รางวัล Creative Award รับทุนการศึกษา 10,000 บาท เป็นของ ทีม Dreamcatcher จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รางวัล The Best Support สำหรับภาควิชาที่ให้นิสิตนักศึกษาส่งผลงานมากที่สุด รับเงินรางวัล 30,000 บาท เป็นของ ดร.ถนอมพงษ์ พานิช คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และรางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท เป็นของ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย