สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ บมจ.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง

66

นางสุมาลี บำรุงชาติอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และนางสาวสัจภา ทองประสาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บมจ.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง (FTE) โดยมีนายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลบริษัท พร้อมนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อเร็วๆนี้