ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรม“ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย”

37

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำอย่างปลอดภัย” ให้แก่เยาวชนเพื่อสอนทักษะการว่ายน้ำ ฝึกวิธีเอาตัวรอดในน้ำ ลดความเสี่ยงจากการจมน้ำอันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กในช่วงปิดเทอม เนื่องจากปราจีนบุรีเป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ มีคลองสาขาของแม่น้ำหลายสาย รวมทั้งยังเป็นการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ณ สระว่ายน้ำโรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี