นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561

86

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561” โดยคุณเยาวณี นิรันดร ผู้บริหารคริสตี้ส์ ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน

นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561” ได้รวบรวมผลงานศิลปะนิพนธ์ ที่นำมาจัดแสดง มีทั้งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม งานจัดวาง และงานมัลติมีเดีย ของนิสิต โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 39 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วยผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันละ 2 คน ระดับปริญญาตรี สถาบันละ 3 คน ส่งผลงานมาร่วมแสดงคนละ 1 ชิ้น รวม 137 ชิ้น นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2561”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2561 เข้าชมได้ทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. ยกเว้นวันพุธ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้า)ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.queengallery.org http://facebook.com/ queengallerybkk/ โทร.02-281-5360