APCO ย้ายเข้า SET   รองรับการเติบโตยั่งยืน

33

APCO ย้ายเข้า SET กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค รองรับการเติบโตยั่งยืน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขยายฐานผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดินตามแผนขยายช่องทางจัดจำหน่ายต่างประเทศ พร้อมพัฒนางานวิจัย ยกระดับนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วย สร้างการยอมรับสู่สากล ผลักดันรายได้โตตามเป้า 15-20%

ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงามด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่ายครบวงจร เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติการย้ายหลักทรัพย์ของ APCO เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท

ทั้งนี้ การย้ายหลักทรัพย์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในการขยายฐานผู้ถือหุ้น และขยายตลาดไปยังต่างประเทศ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

โดยแผนการดำเนินธุรกิจต่อจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นที่จะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ในการขยายช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วย AIDS, นวัตกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งไปสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงขยายช่องทางการจำหน่าย Dropship ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเผยแพร่ไปได้กว้างในตลาดโลก

ขณะที่การขยายฐานผู้บริโภคส่งผลิตภัณฑ์ Operation BIM ไปยังผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ที่บริษัทมีการทดลองและติดตามผลในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ขณะนี้มีการเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงกับพันธมิตรแล้ว ซึ่งหากการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลง บริษัทจะทำการพิจารณาจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในลำดับต่อไป

ด้านการดำเนินธุรกิจในประเทศ บริษัทมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ได้แก่ Call Center 1154, BIM Health Center  ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้บริโภคให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด,  APCODropship ช่องทางที่ให้ผู้บริโภคจาก BIM Health Center แนะนำผลิตภัณฑ์ต่อกับผู้บริโภคอื่น, Direct Service ผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัท พร้อมทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการขายต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ยังคงเป็นภารกิจหลักสำคัญที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้งานวิจัย Operation BIM มีความเป็นเลิศในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอาการต่างๆ และเป็นที่เชื่อมั่น ยอมรับ อย่างแพร่หลายของกลุ่มผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะผลักดันให้รายได้เติบโตตามเป้าหมาย 15-20%