รมว.พม.นำคณะผู้ประกอบการสตรีอาเซียนเข้าพบนายกฯ

68

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสีม่วง ทำเนียบรัฐบาล พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้แทนเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ประเทศไทย โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนแห่งประเทศไทย (ASEAN Women Entrepreneurs’ Network – Thailand AWEN Thailand) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประจำปี 2561 (ASEAN Women Entrepreneurs’ Network Annual Focal Point Meeting 2018) ในวันนี้ (10 พ.ค.61) ที่กระทรวง พม.