กรมการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมเที่ยวชุมชนบุรีรัมย์

38

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่สำรวจความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรและการแข่งขันโมโตจีพี พร้อมพัฒนาพื้นที่จัดทำทางลาดสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 7 – 8 พฤษภาคมนี้ อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ซึงเป็นสถานที่จัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบโมโตจีพีในเดือนตุลาคมนี้ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 200,000 คนด้วย

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวและคณะได้ร่วมกับชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จัดทำทางลาดเข้าอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งได้ส่งมอบจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกเมืองด้วย

“การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีแนวทางให้รณรงค์ส่งเสริมและขอความร่วมมือหน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ห้องน้ำ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จัดทำทางลาดสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และได้ร่วมกับชุมชนเก็บขยะในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนและคนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว”

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เดินทางไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องการเข้าถึงของนักท่องเที่ยว ซึ่งรวมไปถึงห้องน้ำ ร้านอาหาร โฮมสเตย์ และความพร้อมของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อีกทั้งได้เดินสำรวจถนนคนเดินเซาะกราว อำเภอเมือง เพื่อหาแนวทางพัฒนาถนนอาหารเพื่อการท่องเที่ยว (Street food) ตลอดจนเดินทางไปดูสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบโมโตจีพีด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมการท่องเที่ยวได้เข้าไปพัฒนาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และจัดทำสินค้าต้นแบบเพื่อให้ชุมชนนำไปผลิตเป็นของที่ระลึกและจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ เสื้อยืด กระเป๋าผ้า พวงกุญแจ หมอนอิง สมุดบันทึก และหมวก ซึ่งเป็นคอลเล็กชั่น “อักษรภาพเมืองต่ำ” เป็นรูปทรงปราสาทหินเมืองต่ำของจังหวัดบุรีรัมย์ และได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ QR Code ภายในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 ป้าย โดยเมื่อสแกนป้ายสัญลักษณ์ QR Code ในแหล่งท่องเที่ยวจะปรากฏข้อมูลสถานที่โดยสังเขป ได้แก่ ข้อมูลที่อยู่ รูปภาพ เบอร์โทรติดต่อ ข้อมูลอินโฟกราฟฟิก และลิงค์เว็บไซต์ของหน่วยงาน นอกจากนี้จังหวัดบุรีรัมย์ยังมีโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย โฮมสเตย์หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช โฮมสเตย์ชุมชนสายยาว บ้านหนองเครือ อำเภอเมือง และโฮมสเตย์หนองตาเข้ม อำเภอนางรอง