อ.ต.ก. จัดเทศกาลสับปะรดดีทั่วไทยฯ ระบายผลผลิตล้นตลาด

43

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลสับปะรดดีทั่วไทย มาที่เดียวซื้อได้ทุกสายพันธุ์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2561 รวม 10 วัน ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน

พร้อมระบุว่า สถานการณ์ผลผลิตสับปะรดในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 จะออกสู่ตลาดปริมาณมาก ทำให้ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด จึงได้มีการจัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตสับปะรดจากทั่วทุกภูมิภาคมาจำหน่ายภายในตลาด อ.ต.ก. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตที่ดีมีคุณภาพจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งเสริมสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด้วยการจัดงานเทศกาลบริโภคสับปะรดที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 รวมถึงกระจายผลผลิตสับปะรดจากแหล่งผลิตไปยังศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ โดยอาศัยกลไกของขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และระยอง นอกจากนี้ ยังมีการนำสับปะรดเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อเป็นอาหารของโคนมและโคเนื้อ โดยสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำร่องในการผลิตเป็นอาหารโคนมของสมาชิกสหกรณ์

ด้านนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) กล่าวว่า อตก. ได้เปิดให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกสับปะรดนำสับปะรดหลากหลายสายพันธุ์ มาจำหน่ายภายในงาน อาทิ สับปะรดพันธุ์ภูแล , นางแล , ปัตตาเวีย , หอมสุวรรณ , ห้วยมุ่น , ตราดสีทอง , ฉีกตา ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด พร้อมกล่าวเชิญชวนผู้บริโภคและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและเลือกซื้อสับปะรดหลากหลายสายพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดโดยตรง

สำหรับบรรยากาศภายในงาน เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้นำผลผลิตมาจำหน่ายหลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้งสินค้าแปรรูปอย่างสับปะรดกวน น้ำสับปะรดคั้น ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาผู้จับจ่ายสินค้าในตลาด อ.ต.ก.เป็นอย่างมาก