ยูนิซิตี้ บริจาคอุปกรณ์สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์แก่โรงเรียนยางเปา

40

นางสาว สิรินทร์ อรรถบดีกุล  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมทีมงานยูนิซิตี้ ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมด้วยการบริจาคอุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์ ให้แก่นายจรัส สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางเปา อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนที่ห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์เพื่อใช้ในด้านการศึกษา ซึ่งการบริจาคในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสและเป็นส่วนช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในถิ่นธุรกันดารที่ยูนิซิตี้ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานติดต่อกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้นดังปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่ยึดถือมาอย่างยาวนาน ‘Make Life Better’