ทีเซล เฟ้นหา Start Up ป้อนอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

53

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล  (TCELS)  เตรียมเปิดเวทีเฟ้นหา Start Up ดวงใหม่ป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  พร้อมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 ล้านบาท และเข้าอบรม-รับคำปรึกษาจากนักปั้น Start Up ระดับโลก

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS  เปิดเผยว่า  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีบทบาทในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจ Startup ด้านชีววิทยาศาสตร์  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ผลักดันและส่งเสริมศักยภาพ Start Up ไทยสู่เวทีโลก   ล่าสุดศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล  (TCELS)  เตรียมเปิดเวทีให้กับ Start Up ดาวรุ่งป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และสุขภาพ โดยสามารถส่งธุรกิจผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ (การแพทย์และสุขภาพ) ทั้งในรูปแบบบริษัทหรือบุคคล ซึ่งเวทีเฟ้นหาสุดยอด Start Up ในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและบุคคลที่มีแนวคิด  แผนการพัฒนาและผลงานได้นำมาต่อยอด ขยายผลสู่ภาคธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ที่จะยกระดับศักยภาพฝีมือคนไทยให้ก้าวสู่เวทีโลกในอนาคต ทั้งนี้เชื่อมั่นศักยภาพคนไทยสามารถพัฒนาผลงานที่ใช้งานได้จริงได้ในอนาคต  พร้อมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 ล้านบาทและเข้าอบรม-รับคำปรึกษาจากนักปั้น Start Up ระดับโลก

สำหรับการประกวดแผนธุรกิจฯ ทีเซล จะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2561 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)  โดยมีเงื่อนไขผู้สมัครจะต้องเป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไม่เกิน 3 ปี (จดทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559) หรือทีม Startup ที่ยังไม่จัดตั้งบริษัท แต่สามารถส่งรายละเอียดแผนธุรกิจเข้าประกวดได้ โดยต้องมีสินค้า หรือบริการที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ (การแพทย์และสุขภาพ) มาประยุกต์ใช้ในการผลักดันธุรกิจให้เติบโต​  และเมื่อประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 20 ทีมในเดือนมิถุนายน 2561 ทาง www.tcels.or.th และ E-mail ทีมผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดสากล ซึ่งหัวข้อการอบรมที่สำคัญที่ทีเซลได้จัดเตรียม อาทิเช่น เทคนิคการ Pitching ในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อขยายตลาด การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการอีกครั้งในรอบตัดสินเพื่อรับรางวัล สำหรับผู้ที่ได้การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครั้งนี้ยังได้รับสิทธิ์เข้าอบรมและรับคำปรึกษาจากนักปั้น Start Up ระดับโลกที่เป็นพันธมิตรกับทางทีเซลอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 02-644-5499 ต่อ 124-125 หรือที่ www.tcels.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาที่อีเมล startup2018@tcels.or.th  หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง หรือส่งมาทางไปรษณีย์ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) [วงเล็บมุมซองว่าสมัคร Thailand life sciences contest 2018]  ชั้น 22 อาคารมิว เลขที่ 69  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400