ทรูมันนี่ วอลเล็ท ขอเชิญร่วมบริจาควัดพระบาทน้ำพุ

118

ทรูมันนี่ วอลเล็ท ขอเชิญร่วมบริจาควัดพระบาทน้ำพุเพื่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ในโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอชไอวีครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยเอชไอวีระยะสุดท้าย และเด็กยากไร้จากครอบครัวผู้ติดเชื้อ อีกทั้งยังรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวี สร้างแบบแผนในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโดยการใช้หลักพระพุทธศาสนาโดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ผู้ให้การอุปการะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ปัจจุบันทางวัดยังคงรับผู้ป่วยเอชไอวีมาดูแล ณ ศูนย์วัดพระบาทน้ำพุอยู่ที่ 141 ราย และศูนย์หนองม่วงซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ ดำเนินการดูแลผู้ป่วยพักฟื้น ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้าและเด็กที่ติดเชื้อกว่า 100 ราย ทั้งนี้ทรูมันนี่ วอลเล็ทเปิดรับบริจาคเพื่อวัดพระบาทน้ำพุเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา สามารถรวบรวมยอดบริจาคได้แล้วกว่า 600,00 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท (TrueMoney Wallet) เริ่มต้นที่ 1 บาทได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำดีง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้ทีมงานทุกท่าน ทั้งยังส่งเสริมผลักดันสังคมแห่งการให้อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามช้อมูลเพิ่มเติมที่ทรูมันนี่ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1240