บมจ.ปิโก ร่วมสนับสนุนสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

43

นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) ร่วมด้วยบริษัทคู่ค้า มอบเงินจำนวน 441,500 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท) แก่สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์หญิง ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ(ฝ่ายการจัดหารายได้) และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำนวยนรธรรม เมื่อเร็วๆ นี้