JAZZ FOR THE KING “The Legends of Samutprakan”

95

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมดนตรี JAZZ FOR THE KING “The Legends of Samutprakan” ณ โรงเรียนนายเรือ

Advertisement

จังหวัดสมุทรปราการ โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดกิจกรรมดนตรี ฟรีคอนเสิร์ต “The Legends of Samutprakan” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ตามนโยบายรัฐบาล และบอกเล่าตำนานของเมืองสมุทรปราการ ที่หลายคนอาจไม่รู้ ผ่าน สื่อมัลติมีเดีย และบทเพลงไพเราะจากวงดนตรี “สามสมอ” ของโรงเรียนนายเรือ และมีนักร้องมาร่วมงานมากมาย งานจัดในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 นี้ ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมดนตรีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ และทำให้ผู้ชมทราบถึงประวัติความเป็นมา และประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการในอดีตที่เป็นจุดเริ่มต้นของจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะทหารเรือที่มีบทบาทในการกอบกู้เอกราชของชาติไทย อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมนโยบาย “ท่องเที่ยววิถีไทย” อีกด้วย โดยในปีนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ให้การสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ในการจัดกิจกรรม และวงดนตรีสามสมอ ของโรงเรียนนายเรืออีกด้วย

นายสมศักดิ์ จิตติมิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดนตรี JAZZ FOR THE KING ในปีนี้ ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ในปีนี้ได้วางรูปแบบแนวคิด ในการจัดคอนเสิร์ตภายใต้ชื่อ “ The Legends of Samutprakan” ซึ่งเป็นการแสดงฟรีคอนเสิร์ต ที่มีงานมัลติมีเดีย พรีเซนเตชั่น มาบอกเล่าเรื่องราวของตำนานเมืองสมุทรปราการ ผ่านบทเพลงอันไพเราะ มากมายโดยทางจังหวัดได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนนายเรือ และได้วงดนตรีคุณภาพ “วงสามสมอ” ของโรงเรียนนายเรือ มาร่วมบรรเลงตลอดงาน และยังได้นักร้องอาชีพที่มากความสามารถ มาร่วมขับร้องในครั้งนี้มากมาย อาทิ คุณวินัย พันธุรักษ์ คุณวงจันทร์ ไพโรจน์ พันตำรวจโท วิระ บำรุงศรี คุณแมน วทัญญู มุ่งหมาย คุณกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ ร้อยตำรวจตรีหญิงสกาวเดือน หอรุ่งเรือง คุณแมน ภูชิตชัย กุศล และนักร้องแชมป์เยาวชนและนักร้องรับเชิญอีกมากมาย ฯลฯ สำหรับบทเพลง ก็จะมีทั้งเพลงไทยและเพลงสากล ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงดังของจังหวัดสมุทรปราการ เพลงที่เกี่ยวกับทะเล เพลงราชนาวี ทหารเรือ เพลงปลุกใจ และบทเพลงอันไพเราะอีกมากมายรวมถึงเพลงดังประกอบละครต่าง ๆ มากกว่า 35 บทเพลง และในปีนี้เราได้มุ่งเน้นให้มีการนำเสนอข้อมูลเรื่องราวและตำนานของเมืองสมุทรปราการ ผ่านการนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย จอ แอล อี ดี (LED) และนอกจากนี้ในแต่ละบทเพลง ยังมีการทำ MV เรื่องราวประกอบในแต่ละบทเพลงที่แสดงอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือ และนิทรรศการวิถีไทยจากหน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้บรรยากาศอันงดงามของโรงเรียนนายเรือ อีกทั้งอนุสรณ์สถานเรือหลวงธนบุรี และลานประวัติศาสตร์100ปีโรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทั้งความบันเทิง ความรู้ ความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติ บรรพบุรุษและบ้านเกิด และเป็นการส่งเสริมเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยอีกด้วย

พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ช่วยราชการโรงเรียนนายเรือ กล่าวว่า ทางโรงเรียนนายเรือ ซึ่งสังกัดกองทัพเรือ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้วยการสนับสนุนด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต “ The Legends of Samutprakan” ในครั้งนี้ รวมถึงการสนับสนุนด้านวงดนตรี “วงสามสมอ” ของ โรงเรียนนายเรือ อีกด้วย และถ้าดูตามตำนานเมืองสมุทรปราการแล้ว ทหารเรือนับว่ามีบทบาทในการต่อสู้และป้องกันการล่าอาณานิคมของต่างชาติให้กับประเทศชาติของเรา และยังมีประวัติศาสตร์ร่วมกับเมืองสมุทรปราการแห่งนี้มาช้านาน รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา และโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนทุกท่านมารับชมและรับฟัง ฟรีคอนเสิร์ต “ The Legends of Samutprakan” ได้ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น โดยงานจะจัดในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 งานเริ่มตั้งแต่ 17.00 น .เป็นต้นไป

ศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ สมศักดิ์ จิตติมิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ร่วมแถลงข่าวจัดกิจกรรมดนตรีฟรีคอนเสิร์ต “The Legends of Samutprakan” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ในวันที่ 5 พ.ค. ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ