การบินไทย เปิดเส้นทางบิน กรุงเทพ อิสตันบูล เสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบิน

8

การบินไทย พร้อมนำทุกท่านเดินทางไปสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมในเส้นทางบินใหม่ไปยังอิสตันบูล เมืองที่มีบทบาทสำคัญยาวนานในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐทูร์เคีย จุดศูนย์กลางการเดินทางระหว่างทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา

จากสาธารณรัฐทูร์เคีย หรือ ประเทศตรุกี ตั้งอยู่ระหว่าง 3 ทวีป จึงทำให้สามารถเชื่อมต่อเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ผ่านเครือข่ายสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ โดยให้บริการเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล ทำการบิน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ด้วยตารางการบินที่สะดวกสบาย

ทั้งนี้เที่ยวบินของการบินไทย เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล ทำการบินทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน คือ เที่ยวบินที่ TG900 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 23.45 น. เดินทางถึงอิสตันบูล เวลา 06.05 น. ของวันถัดไป (เวลาท้องถิ่น) และ เที่ยวบินที่ TG901 ออกเดินทางจากอิสตันบูล เวลา 16.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.35 น. ของวันถัดไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเมนูอาหารว่างที่มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยและสาธารณรัฐทูร์เคียมาให้บริการในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล อีกด้วย

การเปิดเส้นทางบินใหม่ของการบินไทยสู่อิสตันบูล นอกจากจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ แล้ว ยังเพิ่มทางเลือกใหม่ในการเดินทาง การเชื่อมต่อเที่ยวบินและการขนส่งสินค้าแล้ว ยังยกระดับการเป็นสายการบินที่มีเครือข่ายเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและออสเตรเลีย สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับสาธารณรัฐทูร์เคียและประเทศอื่นๆ ในกลุ่มยุโรปตะวันออก ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งการกระจายฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากสาธารณรัฐทูร์เคียเป็นตลาดที่มีประชากรกว่า 85.3 ล้านคน และมีขนาดมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 906 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ในโอกาสแนะนำเส้นทางบินใหม่สู่อิสตันบูล การบินไทยร่วมกับบัตร Mastercard มอบส่วนลดพิเศษ โดยชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตร Mastercard เมื่อสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com ในเส้นทาง กรุงเทพฯ-อิสตันบูล รับส่วนลด 2,000 บาท เมื่อใส่ Discount code “TGMCBKKIST” และในเส้นทาง อิสตันบูล-กรุงเทพฯ รับส่วนลด 50 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อใส่ Discount code “TGMCISTBKK” ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2566 เดินทางระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566-31 มีนาคม 2567

พร้อมกันนี้ บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด ได้จัดแพ็กเกจท่องเที่ยวบินตรงสู่เมืองอิสตันบูลและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของสาธารณรัฐทูร์เคีย เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปชมความงามของสาธารณรัฐทูร์เคีย ได้รับความคุ้มค่าและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ 0-2545-3252 หรือ LINE ID : roh.tg

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตารางการบิน พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)