เจนเนอราลี่มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุฟรี

85

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์จำกัด (มหาชนโดยนายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห่วงใยคนไทยที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มอบสิทธิพิเศษสำหรับประชาชนทั่วไปฟรี! ”กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มประชาชนสุขใจ” (ไมโครอินชัวรันส์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีความเสี่ยงสูงบนท้องถนน คุ้มครองชีวิตสูงสุด 100,000 บาท รับความคุ้มครอง 30 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิง่ายๆได้ที่https://generali.co.th/micro-pa-songkran/ ระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายนนี้