พลิกโฉมวงการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่งาน Bett Asia Leadership Summit & Expo

14

การเข้ามาของเทคโนโลยีนี้เอง ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเลือกการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเองได้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานอย่างไร และหลังจากหลายปีแห่งการเรียนรู้และการปรับรูปแบบการเรียนการสอน ถึงเวลาแล้วที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการศึกษาและเทคโนโลยี จะมารวมตัวกัน เพื่อแบ่งปันและหาแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาศักยภาพและผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก้าวสู่อนาคตแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้เรียนทั่วโลก

ด้วยเหตุนี้เอง Bett Asia จึงกลับมายังประเทศไทยอีกครั้งติดต่อกันเป็นปีที่สอง เพื่อนำสุดยอดการประชุมผู้นำด้านการศึกษา รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีล่าสุดมาไว้ในที่เดียว โดย Bett Asia Leadership Summit & Expo จะจัดในวันที่ 4-5 ตุลาคม ณ โรงแรม The Athenee Hotel ที่กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นงานที่รวมตัวของผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาจากทั่วประเทศไทย เพื่อมารับชมเทคโนโลยีล่าสุดที่จะมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะมาปฏิวัตการเรียนรู้โดยเฉพาะในห้องเรียน

Bett Asia 2023 กลับมาภายใต้แนวคิด ‘การเปลี่ยนแปลงทางความคิด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน’ (Transforming Minds for a Sustainable Future) ซึ่งมีภารกิจสำคัญเพื่อผลักดันศักยภาพสูงสุดในด้านการศึกษา โดยมีโครงสร้างสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม ความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางจิตที่ดี และความยั่งยืนทางด้านการศึกษา ซึ่งโครงสร้างต่างๆ เหล่านี้ นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้ที่เท่าเทียมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

เทคโนโลยีล้ำสมัยล่าสุดในวงการ

มาท่องไปในโลกแห่งเทคโนโลยีด้านการศึกษา และมาสัมผัสแนวทางที่จะมาเป็นตัวช่วยเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการศึกษา พบกับห้องเรียนจำลอง (Classroom Theatre) นำเสนอโซลูชันที่จะปฏิวัติการสอนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ในงานยังนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง Generative AI และ Augmented Reality (AR) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน นอกจากนี้ในงานยังปลูกฝังความคิดของการใฝ่รู้ ผสานกลยุทธ์ด้านดิจิทัลที่ช่วยให้พร้อมต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

งานที่รวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างคับคั่ง

มารับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับและแนวทางด้านการศึกษา รวมถึงจุดประกายให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิด ที่เกี่ยวข้องกับโลกเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย Bett Asia Leadership Summit รวมสุดยอดผู้นำทางการศึกษาว่า 700 คนจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย และคนในแวดวงการศึกษา ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

โอกาสพิเศษในการพบปะและสร้างสัมพันธ์ใหม่กับคนในวงการ

งานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้พบปะผู้คนใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนที่มีความสนใจร่วมกัน นอกจากนี้ งานในครั้งนี้ยังสนับสนุนโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับคนในอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตและการทำงาน ทำให้ในงานในครั้งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่หลงใหลต่ออนาคตทางการศึกษา

ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเติบโตในสายงาน

Bett Asia นับเป็นพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพและการสร้างการเติบโตในสายงาน ที่จะมอบความรู้และเครื่องมือในการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำในภาคการศึกษา และยังส่งเสริมศักยภาพด้วยเครื่องมือนวัตกรรม ที่เข้ามาส่งเสริมความเท่าเทียมและการปรับรูปแบบการศึกษาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดให้กับผู้เรียน

รับแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด

มาสัมผัสและทดลองใช้เทคโนโลยีล่าสุด ที่จะมาส่งเสริมประสบการณ์ทางการศึกษาในห้องเรียน รวมถึงรับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวการทำงานและความสำเร็จของผู้หญิง ที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับแวดวงการศึกษาและเทคโนโลยีในเอเชียไปกับ Bett Asia EdTech 10 และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ไปกับแข่งขัน Bett Asia School Challenge ของนักเรียนอายุ 7-17 เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับโรงเรียน และปัญหาด้านการศึกษา นอกจากนี้ยังร่วมส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีทางด้านจิตใจในชุมชนการศึกษา ทั้งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน นักเขียน และครอบครัว รวมถึงมอบเครื่องมือที่แบ่งเบาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน ควบคู่ไปกับการสานสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านการศึกษา

Bett Asia Leadership Summit & Expo ถือเป็นงานที่คนในแวดวงการศึกษาห้ามพลาดอย่างยิ่ง โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพื่อร่วมตื่นตาไปกับเทคโนโลยีล่าสุดทางการศึกษาได้ที่
https://asia.bettshow.com/page/register-to-attend และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bett Asia 2566 สามารถไปดูได้ที่ https://asia.bettshow.com/home