โรงพยาบาลมหาชัย 2 เปิดอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทางระดับพรีเมียม

32

นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในงานเปิด ‘อาคารพรีเมียม’ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ณ โรงพยาบาลมหาชัย 2 เพชรเกษม โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) (ลำดับที่ 3 จากซ้าย), นายแพทย์วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย 2 จำกัด (มหาชน) (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) และ แพทย์หญิงดาวัลย์ อนุวุฒินาวิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัย 2 (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร (ลำดับที่ 7 จากซ้าย), นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้า จ.สมุทรสาคร (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) และนายสุรเดช นิลเอก ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.นครปฐม (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงพยาบาลมหาชัย 2 ถนนเพชรเกษม

Advertisement