‘ETE’ ส่งมอบโซล่าร์ฟาร์ม

41

‘ETE’ ส่งมอบโซล่าร์ฟาร์ม สหกรณ์วัฒนานคร จ.สระแก้ว

นายรชต ยอดบางเตย (ที่3จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE พร้อมด้วย นายบุญเรือง สีขาม (ที่3จากขวา) ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด จังหวัดสระแก้ว และนายต๊อกยูน คิม (ที่2จากขวา) บริษัท จีเอ็ม เอนเนอร์ยี่ จำกัด ผู้ดำเนินการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ร่วมพิธีส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสาหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตร ให้กับบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE อย่างเป็นทางการ เมื่อเร็วๆ นี้