บีโอไอจัดประชุมโต๊ะกลมชักจูงการลงทุนอุตสาหกรรมอีวีเกาหลี

0

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเกาหลี Korea Electric Vehicle Industry Association (KEVIA) จัดประชุมโต๊ะกลมเพื่อชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากเกาหลีเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

โดยนักลงทุนให้ความสนใจนโยบายการส่งเสริมในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย และมีแผนเข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุนในอนาคต นำโดย นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (แถวหน้าที่ 6 จากซ้าย) จอน บยอง ยูน (JEON Byung Yoon) รองประธานสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเกาหลีใต้ (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) นฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (แถวหน้าที่ 7 จากซ้าย) และนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (แถวหน้าที่ 8 จากซ้าย) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี