APEX Medical Center คว้านวัตกรรม Allurion Gastric Balloon ปรับพฤติกรรมการกิน

3

APEX Medical Center คว้านวัตกรรม Allurion Gastric Balloonแห่งแรกในไทย มิติใหม่ผู้ช่วยปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีแบบฉบับยั่งยืน ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำและคนดังร่วมงานสุดคับคั่ง

APEX Medical Center ไม่หยุดนิ่งคัดสรรเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อการดูแลการลดน้ำหนัก ก้าวสู่สุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน คว้านวัตกรรม Allurion Gastric Balloon ปี 2023 แห่งแรกในประเทศไทย Allurion Program เป็น Weight Loss Program ฉีกกฎเดิมเดิม รูปแบบใหม่ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่น่ากลัว สุดล้ำ คาดตอบโจทย์ผู้มีปัญหาน้ำหนักตัวเกินมากมากหรือผู้ประสบปัญหาลดน้ำหนักยาก

นำทีมโดยแพทย์หญิงนันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ ผู้ก่อตั้ง APEX Medical Center นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกนวัตกรรม ALLURION GASTRIC BALLOON  แพทย์หญิงธนัชพร ลาภาธารกุล แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เอเพ็กซ์ เวลเนส นายแพทย์สมบูรณ์ ไหวพริบ ศัลยแพทย์ตกแต่งAPEX Medical Center พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ นาขวัญ รายนานนท์ กรภัทร์ นิลประภา และญาดา พลางกูร

แพทย์หญิงนันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ (4 จากขวามือ) นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ (ที่ 2 จากขวามือ) , แพทย์หญิงธนัชพร ลาภาธารกุล (ที่ 4 จากซ้ายมือ) นายแพทย์สมบูรณ์ ไหวพริบ (ที่ 3 จากซ้ายมือ) พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ (ที่ 1 ขวามือ) นาขวัญ รายนานนท์ (ที่ 3 จากขวามือ) กรภัทร์ นิลประภา (ที่ 2 จากซ้ายมือ) และ ญาดา พลางกูร (ที่ 1 จากซ้ายมือ)