ทีเอ็มบี ไลฟ์ เซฟเวอร์ 15/9 ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่เข้าใจง่าย

76

ทีเอ็มบี ไลฟ์ เซฟเวอร์ 15/9 ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่เข้าใจง่าย
จ่ายเดือนละพัน ได้คืนปีละสองพัน อยู่ครบสัญญา15 ปี รับเงินคืนหนึ่งแสน

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ เข้าใจง่าย ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเพื่อได้รับสิ่งที่มากกว่า (Get MORE) กับประกันชีวิตสะสมทรัพย์รูปแบบใหม่ ที่เข้าใจง่าย.. ให้มากกว่าที่คิด ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 ได้ทั้งการออมเงิน ความคุ้มครอง และลดหย่อนภาษี สำหรับมนุษย์เงินเดือน เก็บเบี้ยน้อยคุ้มครองนาน มีผลตอบแทนตลอดระยะเวลาประกัน

ทีเอ็มบี ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ TMB เข้าใจง่าย.. ให้มากกว่าที่คิด จ่ายเบี้ยน้อยแค่เดือนละหนึ่งพันบาท ได้รับเงินคืนสูงปีละสองพันบาทตั้งแต่ปีแรก ครบสัญญา15ปี รับเงินคืนอีกหนึ่งแสนบาท สามารถชำระเบี้ยอัตราเดียวได้ทั้งรายเดือนหรือรายปี ไม่มีชาร์จเพิ่ม สามารถทำตั้งแต่อายุ 1เดือน 1วัน – อายุ65 ปี ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TMB Contact Center 1558, www.tmbbank.com, และสาขาของ TMB ทั่วประเทศ