นักเรียนเก่าสวิสส์ร่วมจัดทำโครงการสวนโภชนาการ

35

กอบลาภ  โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ ลงพื้นที่เพื่อร่วมจัดทำโครงการสวนโภชนาการ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สนใจร่วมสมทบทุนโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 236 0361