“MOTOR EXPO” สมทบทุน “มูลนิธิคนพิการไทย”

23

สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บริษัท สื่อสากล จำกัด มอบเงินสนับสนุน “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” โดยมี วิเชียร หัสถาดล รองประธาน “มูลนิธิคนพิการไทย” เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนพิการทั่วประเทศ ณ มูลนิธิคนพิการไทย จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” เปิดให้ผู้พิการเข้าชมงานฟรี ณ อาคาร CHALLENGER IMPACT เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2561สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.motorexpo.co.th และ www.facebook.com/MotorExpo