มอบทุนสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ม้ง

49

นายชัยวัฒน์ ก้องพนาไพรสณฑ์ ประธานกลุ่มพันธกิจเพื่อการศึกษา สมาคมพ่อค้าม้งไทย พร้อมด้วยนายกี่ ช่างตว๋า เลขานุการเครือข่ายตระกูลม้งในประเทศไทย และคณะ ร่วมกันส่งมอบเงินจำนวน 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้กับนายศุภโชค กีรตินันทกุล นักศึกษาปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างเรียน ซึ่งการระดมทุนเพื่อการศึกษาครั้งนี้จัดโดยสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ชมรมม้งท่อแห่งประเทศไทย และกลุ่มพันธกิจเพื่อการศึกษาฯ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนด้านการศึกษาให้นักศึกษาชาติพันธุ์ม้งที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และแพทย์หญิงณัฎฐินี นันทาทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสักขีพยาน ณ ตึกคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้