สพร.หนุน “Value Based Healthcare “

121

สพร.หนุน Value Based Healthcare “คุ้มค่า คุ้มราคา” ผลักดันเส้นทางระบบบริหารสุขภาพคนไทย ชี้สร้างหลักประกันสุขภาพยั่งยืน – เป็นประโยชน์ เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ด้าน สรพ.ชี้ผู้บริหารยุคใหม่ มองแค่ต้นทุนเป็นตัวตั้งไม่ได้ ต้องชูธงนำคุณภาพ เปิดมุมมองหลายมิติในการทำงานบริหารสร้างองค์กร

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว ในเวทีประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum ) ครั้งที่ 19 ‘คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ‘จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) หรือ สรพ. ในงานมีการสัมมนา หัวข้อ “Value Based Management กับเส้นทางระบบบริการสุขภาพ” ว่า Value Basedเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย หากจะสร้างความเข้าใจง่ายๆคือ ความ คุ้มค่า คุ้มราคา เหมือนเวลาซื้อของ เราใช้เงินเท่าเดิม แต่ได้ของดีขึ้น หรือ ได้ของเดิมด้วยต้นทุนที่ถูกลง ซึ่งเปรียบเทียบกับการนำมาใช้กับหลักประกันสุขภาพในประเทศ ประชาชนก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นกับเรื่องดังกล่าวนี้

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ กล่าวต่อว่า Value Based หรือความคุ้มค่า นำมาใช้กับหลักประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพที่จะทำให้ยังยืนได้ ไม่ใช่การมองว่า จะได้เงินมากจากไหน แต่เมื่อระบบเข้ามาแล้ว ก็ต้องส่งเสิรมให้การใช้ทรัพยากรมันคุ้มค่า ซึ่งนี้คือ แนวคิดแบบ Value Based Healthcare ซี่งมันมีหลายวิธีการเพื่อให้ผลลัพท์ดีขึ้น ในขณะที่ต้นทุนลดลง
“Value Based Healthcare เป็นแนวคิดที่มีเป็นประโยชน์เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เช่น การผ่าตัด ถ้ามีการบริหารจัดการดีๆ ผลลัพธ์จะดีขึ้น ในการบริหารทรัพยากร เท่าเดิมหรือลดลง หรือ กรณีการจัดการโรคเรื้อรัง ถ้าจัดการได้ดี คนไข้มีสุขภาพดีขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษา ภาวะแทรกซ้อนในอนาคตก็จะลดลงด้วย ซึ่งบทบาทจะมีสองส่วน คือ ส่วนระบบ และของภาคประชาชนที่จะต้องทำร่วมกัน “ รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ กล่าว

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ กล่าวต่อว่า สำหรับเมืองไทย หลายส่วนเริ่มขยับและมองเห็นความสำคัญในส่วนนี้ ซึ่งขณะนี้ สรพ.เองก็พยายามเคลื่อนหลายเรื่อง ภาพโดยรวมของ กระทรวง หรือ สปสช.ก็พยามขยับไปในทิศทางนี้
“ทิศทางที่เราพยายามเน้นเรื่องการดูแลระดับปฐมภูมิ First contact ของคนไข้ ซึ่งเป็นที่ ที่คนไข้ไปหาก่อน เพื่อให้เกิดที่พึ่งการดูแลที่ต่อเนื่อง ก็จะช่วยไม่ให้ป่วยเยอะ ซึ่งจะทำให้การเดินทางเข้ามารับการรักษา ที่โรงพยาบาลลดลง ทั้งนี้อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ในการเห็นผล แต่ผมคิดว่า ในระยะยาวน่าจะทำให้เกิดความคุ้มค่า การประหยัดได้ในระดับหนึ่ง” รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ กล่าว

ขณะที่ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวว่า สำหรับการนำมาปรับใช้ในเมืองไทย โดยเฉพาะการมีสมดุลระหว่าง หมอ กับผู้บริหารโรงพยาบาล เพราะในส่วนของผู้บริหารเอง ก็ต้องคิดถึงเรื่องต้นทุน เพื่อให้โรงพยาบาลอยู่รอด ขณะหมอก็ต้องมองเรื่องการรักษาคนไข้ ซึ่งตรงนี้จะสมดุลในการจัดการอย่างไร

“สำหรับ Value Based Healthcare ในส่วนของผู้บริหาร สรพ. พยายามผลักดัน และมองว่า การทำงานคุณภาพจริงๆในยุคหน้า ผู้บริหารทุกคนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารที่ดี นั้นคือ ถ้าผู้บริหารดูแต่ต้นทุนในอนาคตคงไม่ได้ คงต้องดูหลากหลายมิติ ในมิติเชิงคุณภาพ สรพ.พยามโน้มน้าวให้คนในสังคม ผู้บริหารต้องเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการเรียนรู้งานคุณภาพ อย่างกรณี จ.ลำปาง ผู้บริหารโรงพยาบาลไม่ได้มีแค่มุมมอง ตั้งต้นแค่ต้นทุนอย่างเดียว แต่ผู้บริหารจะมีวิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาองค์กรอีกมาก” นพ.กิตตินันท์ ระบุ