วัตสันมอบเงินสมทุบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

34

วัตสัน ประเทศไทย ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย นำโดย มร.ร็อด เร้าท์ลี่ย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด นำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จากการจัดงาน “WATSONS FITT WALK ปีที่ 2 มันส์ เดิน เบิร์น สนุก” มอบให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นายแพทย์ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สนามศุภชลาศัย เพื่อสมทบทุนดำเนินกิจการของทางมูลนิธิ ในภารกิจช่วยชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการรักษาเพิ่มขึ้นกว่าการรักษาปกติ ให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไปได้ เช่นเดียวกับวัตสัน ประเทศไทย ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น พร้อมทั้งความสำคัญในการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดย WATSONS FITT WALK ปีที่ 2 มันส์ เดิน เบิร์น สนุก อยู่ภายใต้แคมเปญสุขภาพ Get Active ที่วัตสันในทุกประเทศจัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลในการดูแลสุขภาพให้กับผู้คนทั่วโลก