JMT ประกาศลั่น จัดตั้งศูนย์ประนอมหนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้ 3 ล้านราย

37

JMT ประกาศลั่น จัดตั้งศูนย์ประนอมหนี้  ช่วยเหลือลูกหนี้ 3 ล้านราย

บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส หรือ JMT บิ๊กใหญ่ในธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ประกาศลั่น จัดตั้งศูนย์ประนีประนอมหนี้ ยกระดับมาตรฐานลูกหนี้ในพอร์ตกว่า 3 ล้านราย ให้กลับคืนสู่ระบบ พร้อมช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย โดยใช้จุดแข็งจากความเชี่ยวชาญ และทีมงาน Call Center ที่มีมากถึง 2 พันคน สามารถเข้าถึงลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ รู้ผลการอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง และส่วนลดแบบปิดบัญชีสูงสุดถึง 50% ตั้งเป้าสิ้นปี 2560 มีลูกหนี้ให้ความสนใจชำระหนี้เพิ่มเป็น 300,000 รายต่อปี ด้าน ปิยะ พงษ์อัชฌา แย้ม หากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีลูกหนี้เกี่ยวพันกับ JMT ก็พร้อมทำ MOU ร่วมกัน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประนอมหนี้ให้กับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกหนี้และเศรษฐกิจของประเทศ
นายปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ในฐานะบิ๊กใหญ่ในธุรกิจติดตามเร่งรัดหนี้ และบริหารหนี้ด้อยคุณภาพรายใหญ่ของประเทศไทย ประกาศจัดตั้งศูนย์ประนีประนอมหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งมีกว่า 3 ล้านราย ในการลดภาระค่าใช้จ่าย และกลับคืนเข้าสู่ระบบได้ในที่สุด ผ่านจุดแข็งสำคัญคือความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เดินหน้าซื้อหน้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารอย่างต่อเนื่อง จากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้ง Bank และ Non-Bank จึงได้รับความไว้วางใจ และมีลูกหนี้บางรายที่เกี่ยวพันกันอยู่แล้ว นอกจากนี้ การพัฒนาระบบการจัดเก็บหนี้ที่มีมาตรฐาน การกระจายข้อมูลผ่าน Call Center ซึ่งมีกว่า 2 พันคน  และกลุ่มเครือข่ายที่ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาลูกค้าทั่วประเทศ ทำให้ JMT สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกหนี้รายย่อยได้อย่างครบถ้วนที่สุด

สำหรับลูกหนี้ที่สนใจปรับโครงสร้างกับ JMT จะรู้ผลการอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยส่วนลดแบบปิดบัญชีสูงสุดถึง 50%  รวมถึง การผ่อนชำระเป็นรายงวด และการขยายเวลาการชำระเงินให้ยาวขึ้น โดยจะดูคุณสมบัติและความสามารถในการผ่อนชำระของลูกหนี้ประกอบการพิจารณาด้วย

อย่างไรก็ตาม จากฐานข้อมูลลูกหนี้รายย่อยของ JMT ซึ่งมีอยู่สูงกว่า 3 ล้านราย รวมถึง ประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาอย่างยาวนาน  ทำให้มีความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของลูกหนี้เป็นอย่างดี มั่นใจจากโครงการดังกล่าวของบริษัทฯ จะได้รับการตอบรับมีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนมาก  ตั้งเป้าหมายสิ้นปีนี้ มีลูกหนี้ชำระหนี้เพิ่มเป็น 300,000 รายต่อปี และเราเห็นโอกาสในการช่วยเหลือลูกหนี้บางส่วนที่เป็นทั้งลูกหนี้ของ JMT และเป็นหนี้ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ด้วย ซึ่งหากกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ให้ความสนใจ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้บางรายที่เกี่ยวพันกัน JMT ก็พร้อมลงนามข้อตกลงทำ MOU ร่วมกันได้ ด้วยเป้าหมายลดภาระค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าและกลับคืนเข้าสู่ระบบ เป็นศูนย์กลางในการประนอมหนี้ให้กับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ และเป็นส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ JMT ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีพอร์ตบริหารหนี้แตะ 1.15 แสนล้านบาทแล้ว จากเป้าหมายปีนี้ที่จะซื้อหนี้เข้ามาบริหารไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท จึงมั่นใจจะสามารถทำได้ตามนั้น พร้อมทั้งดูแลลูกหนี้ในระบบ ให้สามารถชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ