SHARP IS BACK

52

นายโรเบิร์ด อู๋ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ร่วมกับ นาย ฟูจิกาซึ นากายามา ผู้บริหารอาวุโส หัวหน้ากลุ่มธุรกิจสมาร์ทบิสสิเนส และประธานฝ่ายบิซิสเนส โซลูชัน และนายวีระชัย ไชยศิวามงคล ผู้จัดการฝ่ายขาย ร่วมกันจัดงาน Business Solutions Dealer Convention เพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดี ประกาศวิสัยทัศน์ และนโยบายเชิงรุกในการดำเนินงานของ “ชาร์ป” ยุคใหม่ ที่ไม่หยุดยั้งการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อความหลากหลายของสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค ที่โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อเร็วๆ นี้