โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ลั่นพร้อมเปิด 2562

36

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ลั่นพร้อมเปิด 2562 เตรียมเยาวชนมุ่งสู่การศึกษา ศตวรรษที่ 21 ในฐานะหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา

เบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง จับมือ บริษัทอาร์ทูดีวัน จำกัด ประกาศความร่วมมือทางการศึกษา เปิดตัวโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ (BASIS International School Bangkok) สร้างวิทยาเขตเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย บนถนนพระราม 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงเกรด 12 มุ่งนำเสนอหลักสูตรที่สร้างความสำเร็จทางการศึกษาเป็นอันดับ 1 จากสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นเพื่อสร้างความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักสูตรตามมาตรฐานสูงสุดของโรงเรียนระดับนานาชาติ

แคโรลิน แมคกาวีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ด้วยแนวโน้มของนวัตกรรม และการปฏิรูปสู่ดิจิทัลในปัจจุบัน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงในแง่ของการใช้ชีวิต และสายอาชีพต่างๆ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อรูปแบบการศึกษาในอนาคตอีกด้วย

“ในศตวรรษที่ 21 โอกาสของเยาวชนรุ่นใหม่ จะไม่ถูกจำกัดอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่ง รัฐใดรัฐหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไป ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะสอนนักเรียนของเราด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับสากล เพื่อให้นักเรียนได้สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันชั้นนำของโลก และมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานในระดับนานาชาติ” แคโรลินกล่าว

โรงเรียนในเครือข่ายของเบซิสเปิดสอนหลักสูตรที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกับพัฒนาการของเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย โดยเน้นความสำเร็จของนักเรียนผ่านการทำโครงงานอิสระ (Senior Project) ในชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรของเบซิสสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนในทุกวิชาและทุกระดับชั้น นักเรียนจะได้รับโจทย์ท้าทายที่เหมาะสมกับความสามารถ พร้อมกับในแต่ละชั้นปีจะมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับที่สูงขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในการก้าวสู่ระดับชั้นต่อไปอย่างมั่นคง

คุณเพ็ญศิริ ทองสิมา กรรมการผู้จัดการบริษัทอาร์ทูดีวัน จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทในเครือ อาร์ทูดีวัน เป็นผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ และด้านงานบริการในพื้นที่เขตธนบุรีมานานกว่า 40 ปี เรามีวิสัยทัศน์ในการสร้างธุรกิจที่พัฒนาชุมชน เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ประกอบของชุมชนที่สมบูรณ์ ซึ่งจะต้องมีบ้าน ที่พักอาศัย บริการด้านราชการ ด้านสุขภาพ ด้านการพาณิชย์ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา และด้านสันทนาการ โดยมีการเดินทางที่สะดวกเป็นองค์ประกอบสนับสนุน โดยที่ผ่านมาทางกลุ่มได้จัดสร้าง โรงพยาบาลนครธน บ้าน ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และเป็นผู้บริหารธุรกิจในพื้นที่ ได้แก่ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ฟิตเนส เป็นต้น และนอกจากนี้ยังได้มอบที่ดินสำหรับสร้างถนน และสถานที่ราชการ อาทิ เช่น ที่ว่าการเขตบางขุนเทียน และศูนย์สาธารณสุข ถนอม ทองสิมา”

“ในปีนี้ทางกลุ่มได้ตัดสินใจลงทุนร่วมกับ เบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง (BASIS International Educational Holdings (BIEH)) เพื่อจะนำการศึกษาระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมปลาย ที่มีมาตรฐานระดับโลก เข้ามาในประเทศไทย เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ เรามั่นใจว่า BASIS ซึ่งเป็นโรงเรียนอันดับ 1 จากสหรัฐอเมริกา จะตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการให้บุตรหลานได้พัฒนาความสามารถที่หลากหลาย และสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ” คุณเพ็ญศิริกล่าว

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ มีกำหนดเปิดสอนอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม ปี 2562 และจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโรงเรียนเบซิสที่มีทั้งหมด 35 โรงเรียนในสหรัฐอเมริกา จีน และไทย โดยที่โรงเรียนเบซิส กรุงเทพฯ จะเป็นโรงเรียนที่ 35 ของเครือข่ายเบซิส

อลิซาเบธ ธีส์ อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ อธิบายว่า หลักสูตรของเบซิสเป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (PreK-Grade 12) เบซิสสร้างความสำเร็จทางการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับยอดเยี่ยม นักเรียนของเบซิสสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้

“เรามีความเห็นว่าการศึกษาแบบดั้งเดิม ไม่สามารถทำให้นักเรียนพร้อมรับมือกับความท้าทายของโลกอนาคตที่เชื่อมโยงกับโลกดิจิตอลที่ไร้พรมแดน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุค 4.0 ได้ ดังนั้นหลักสูตรของเบซิส จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะรอบด้านไปพร้อมกับการสร้างพื้นฐานที่ดีในทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การเรียนแบบสหวิทยาการ ภาษา ศิลปะ และพลศึกษา”

หลักสูตรเบซิสได้นำมาตรฐานการศึกษาระดับโลกมาผสมผสานกับความชาญฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลให้นักเรียนของหลักสูตรเบซิสอยู่ในอันดับต้นของโลกการศึกษา โดยวัดจากผลสอบของ OECD ตามโครงการประเมินผลการศึกษานานาชาติ (PISA)

นักเรียนที่จบการศึกษาจากเบซิสมีผลการเรียนและความสามารถที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลก โดยในปี 2560 ที่ผ่านมานักเรียนของเบซิส 28% ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ล้วนได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจาก 1 ใน 25 วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตามที่มีการจัดอันดับโดย Times Higher Education World University Ranking และสามารถทำคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างยอดเยี่ยม โดยคะแนน SAT เฉลี่ยของนักเรียนที่จบจากเบซิสเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมาคือ 1,395 จากคะแนนเต็ม 1,600 คะแนน

“โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ จะมีความพิเศษ และไม่เหมือนใครเพราะเราจะนำแนวคิดของการนำวัฒนธรรมไทยมาเป็นหนึ่งในหลักสูตรของเราด้วยวิถีการศึกษาที่เราเรียกว่า “locally rooted and globally connected educational methodologies” ซึ่งจะนำคุณค่าของท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับความรู้ความคิดและทักษะอันเป็นสากล ภารกิจของเราคือ การยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทยไปสู่ระดับนานาชาติที่สูงที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของเราอยู่บนเวทีโลกการค้าและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 “อาจารย์ใหญ่กล่าวทิ้งท้าย