ทีเอ็มบี ได้รับรางวัล Most Innovative Digital Branch Project

52

ทีเอ็มบี ได้รับรางวัล Most Innovative Digital Branch Project, Thailand
จาก The ASSET TRIPLE A DIGITAL AWARDS 2017 ฮ่องกง

ทีเอ็มบี โดย ชมภูนุช ปฐมพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสาขา ทีเอ็มบี พร้อมด้วย ยืนยง ทรงศิริเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการปฏิบัติการและประสิทธิภาพธุรกิจสาขา เดินทางเข้ารับมอบรางวัล Most Innovative Digital Branch Project, Thailand ในกลุ่มธุรกิจ Digital Branch Banking ในงาน The Asset Triple A Digital Awards 2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ เดอะ ฮาร์เบอร์ วิว บอลรูม โรงแรมโฟร์ ซีซั่น ฮ่องกง โดย The Asset ฮ่องกง

สำหรับรางวัล The Asset Triple A Digital Award 2017 มีการจัดกลุ่มรางวัลออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) Fintech, Digital Bank & Leadership 2) Procedure and Initiatives awards และ 3) Digital Product Award โดยจะคัดเลือกจากกลุ่มธุรกิจและสถาบันทางการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ที่มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่โดดเด่น รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้กับลูกค้าผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวด โดยคณะกรรมการคัดสรรและผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ที่มาจากหลายประเทศทั่วภูมิภาค เพื่อการตัดสินรางวัลของกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารในครั้งนี้ โดยมีกำหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นสถาบันการเงิน, บริษัทหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นเรื่องของการสร้างประสบการณ์พิเศษด้านดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ส่งโครงการสมัครเข้าร่วมคัดสรรได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.2560 – มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยใช้กรอบระยะเวลาของผลงานที่เกิดขึ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่เดือนพ.ย. 2559 – ต.ค.2560