ทีเอ็มบี ได้รับรางวัล Most Innovative Digital Branch Project

51

ทีเอ็มบี ได้รับรางวัล Most Innovative Digital Branch Project, Thailand
จาก The ASSET TRIPLE A DIGITAL AWARDS 2017 ฮ่องกง

Advertisement

ทีเอ็มบี โดย ชมภูนุช ปฐมพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสาขา ทีเอ็มบี พร้อมด้วย ยืนยง ทรงศิริเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการปฏิบัติการและประสิทธิภาพธุรกิจสาขา เดินทางเข้ารับมอบรางวัล Most Innovative Digital Branch Project, Thailand ในกลุ่มธุรกิจ Digital Branch Banking ในงาน The Asset Triple A Digital Awards 2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ เดอะ ฮาร์เบอร์ วิว บอลรูม โรงแรมโฟร์ ซีซั่น ฮ่องกง โดย The Asset ฮ่องกง

สำหรับรางวัล The Asset Triple A Digital Award 2017 มีการจัดกลุ่มรางวัลออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) Fintech, Digital Bank & Leadership 2) Procedure and Initiatives awards และ 3) Digital Product Award โดยจะคัดเลือกจากกลุ่มธุรกิจและสถาบันทางการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ที่มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่โดดเด่น รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้กับลูกค้าผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวด โดยคณะกรรมการคัดสรรและผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ที่มาจากหลายประเทศทั่วภูมิภาค เพื่อการตัดสินรางวัลของกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารในครั้งนี้ โดยมีกำหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นสถาบันการเงิน, บริษัทหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นเรื่องของการสร้างประสบการณ์พิเศษด้านดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ส่งโครงการสมัครเข้าร่วมคัดสรรได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.2560 – มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยใช้กรอบระยะเวลาของผลงานที่เกิดขึ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่เดือนพ.ย. 2559 – ต.ค.2560